აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალიგამოკითხვა ჩატარდა დაზღვეულთა კმაყოფილების დადგენის მიზნით.

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეულმა პირებმა.

კ ი თ ხ ვ ა რ ი

 1. სახელი და გვარი:
 2. ____________________________________________________________________
 3. თქვენი დამსაქმებელი ორგანიზაცია:
 4. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 5. რომელი სადაზღვევო ორგანიზაცია გემსახურებათ?
  • აი სი ჯგუფი;
  • ალდაგი;
  • ალფა;
  • არდი;
  • იმედი L;
  • ირაო;
  • კამარა;
  • თიბისი დაზღვევა;
  • PSP დაზღვევა;
  • პრაიმი;
  • სადაზღვეო კომპანია ტაო;
  • უნისონი;
  • ქართუ დაზღვევა;
  • ჯი პი აი;
  • საქართველოს სადაზღვეო ჯგუფი;
  • ჰუალინგ დაზღვევა;
  • BENEFITS.
 6. სადაზღვევო ბაზარზე არსებული დაზღვევის სახეობებიდან რომელით/რომლებით სარგებლობთ?
  • სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევა;
  • ქონების დაზღვევა;
  • სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა (გარდა სარკინიგზო ტრანსპორტისა);
  • სიცოცხლის დაზღვევა;
  • სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევა;
  • სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • ტვირთების დაზღვევა;
  • საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • სამოგზაურო დაზღვევა;
  • უბედური შემთხვევის დაზღვევა;
  • დაზღვევა საფინანსო დანაკარგებისაგან;
  • მცურავი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა (კორპუსის დაზღვევა);
  • საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა;
  • საჰაეროსატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა (კორპუსის დაზღვევა);
  • მცურავ სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
  • სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა;
  • იურიდიული ხარჯების დაზღვევა;
  • ავტომობილის დაზღვევა.
 7. ჩამოთვლილთაგან დაზღვევის რომელი ფორმით სარგებლობთ?
  • ნებაყოფლობითი;
  • სავალდებულო.
 8. სადაზღვევო პაკეტის შეძენის დროს გაეცანით თუ არა ხელშეკრულების პირობებს, თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებს?
  • დიახ;
  • არა;
  • ნაწილობრივ.
 9. სადაზღვევო პრემიის სახით რამდენ ლარს იხდით?
 10. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 11. თქვენი შემოსავლის რა ნაწილია სადაზღვევო პრემია (ყოველთვიური შესატანი)?
 12. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 13. ფინანსურად არის თუ არა ხელმისაწვდომი ეს სერვისი თქვენთვის?
  • დიახ;
  • არა;
  • ნაწილობრივ.
 14. რამდენი წელი/თვეა სარგებლობთ მიმდინარე სადაზღვეო კომპანიით? ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 15. გქონდათ თუ არა სადაზაღვევო შემთხვევა (შემთხვევები) ?
  • დიახ;
  • არა.
 16. ფაქტი დაზღვევის ისტორიიდან:
 17. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 18. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს მიმართეთ თუ არა თქვენს მომსახურე სადაზღვევო ორგანიზაციას?
  • დიახ;
  • არა.
 19. დროის თვალსაზრისით რამდენად მალე დაკმაყოფილდა თქვენი მოთხოვნა სადაზღვევო კომპანიისგან: ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 20. როგორ შეაფასებდით სადაზღვევო კომპანიის რეაგირებას, საქმიანობას სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ?
  • დადებითად;
  • უარყოფითად.
 21. რამდენად კმაყოფილი ხართ მათი მომსახურეობით?
  • სრულიად;
  • ნაწილობრივ;
  • არ ვარ კმაყოფილი.
 22. გაუწევდით თუ არა რეკომენდაციას თქვენს მომსახურე სადაზღვეო კომპანიას?
  • დიახ;
  • არა.
 23. სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობისას რა სახის პრობლემებს წააწყდით?
 24. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 25. სადაზღვევო მომსახურებით უკმაყოფილების მიზეზი:
 26. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 27. გაქვთ თუ არა შენიშვნები და რეკომენდაციები კონკრეტულ კომპანიასთან?
 28. ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო