აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალიგამოკითხვის მიზანია სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ კანონის შემოღებასთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებულობის დადგენა და დამოკიდებულების გარკვევა.

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მფლობელებმა.

კ ი თ ხ ვ ა რ ი

 1. სქესი:
  • მამაკაცი;
  • ქალი.
 2. ასაკი:
  • 18 წლამდე;
  • 19-30 წელი;
  • 31-45 წელი;
  • 46-55 წელი;
  • 56 წელი და მეტი.
 3. თქვენ როგორც ავტომფლობელს, გაქვთ თუ არა დაზღვეული ავტომობილი:
  • დიახ;
  • არა, არ მომწონს შემოთავაზებული პირობები;
  • არა, ფინანსური პრობლემების გამო (ძვირია);
  • არა, არ ვენდობი სადაზღვევო კომპანიებს.
 4. თქვენ როგორც ავტომფლობელს, გაქვთ თუ არა დაზღვეული თქვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა (მესამე პირთა წინაშე)?
  • დიახ;
  • არა.
 5. უნდა იყოს თუ არა ავტომფლობელთა სამოქალაქო პასუხსიმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო (მესამე პირთა წინაშე) ?
  • უნდა იყოს მხოლოდ ტრანზიტულ ავტომობილებზე;
  • უნდა იყოს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებაზე;
  • უნდა იყოს სავალდებულო, მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე;
  • უნდა იყოს სავალდებულო, მხოლოდ პრემია გადანაწილდეს ავტომფლობელსა და სახელმწიფოს შორის.
 6. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ კანონის ამოქმედების შემდეგ, რამდენად მზად ხართ გადაიხადოთ თუნდაც წლიურად 100 -150 ლარი სადაზღვევო პრემიის სახით?
  • ვერ შევძლებ პრემიის გადახდას;
  • შევძლებ უმტკივნეულოდ გადავიხადო;
  • მძიმე ტვირთად დამაწვება,თუმცა მომიწევს გადავიხადო.
 7. დააწვება თუ არა მოსახლეობას სავალდებულო დაზღვევისას გადასახდელი პრემია მძიმე ტვირთად?
  • დიახ;
  • არა;
  • ნაწილობრივ.
 8. ავტომფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება გამოიწვევს თუ არა ტურისტთა რაოდენობის გაზრდას საქართველოში?
  • დიახ, ტურისტები უფრო დაცულად იგრძნობენ თავს;
  • არა, მდგომარეობას არ შეცვლის.
 9. რის მიხედვით უნდა მოხდეს სავალდებულო ავტოდაზღვევისას სადაზღვევო შესატანის დაწესება?
  თქვენი რეკომენდაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით:
 10. __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო