აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალიგამოკითხვები და კვლევის შედეგები

გამოკითხვაშედეგი
გამოკითხვა "სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ კანონის" შემოღებასთან დაკავშირებით

.pdf

გამოკითხვა "დაზღვეულთა კმაყოფილების დადგენის" მიზნით

      

გამოკითხვა "სიცოცხლის დაზღვევის" საკითხებთან დაკავშირებით

.pdf


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო