აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალისაქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

შენიშვნა. ქვემოთმოყვანილი დოკუმენტები მოცემულია ინგლისურად.

"დიდი ოცეულის ჯგუფის (G20) მომხამარებლის უფლებების დაცვის უმაღლესი დონის პრინციპები"

.pdf

"სადაზღვევო პროდუქტის საიინფორმაციო დოკუმენტის წარმოდგენის სტანდარტიზაციის ფორმატის ტექნიკური სტანდარტები"

.pdf

"ფინანსურ მომხმარებელთა დაცვის პრაქტიკა (2017 წლის გამოცემა)"

.pdf

"ბიზნესის ზედამხედველობის განხორციელების სახელმძღვანელო" (დაზღვევის ზედამხედველობის საერთაშორისო ასოციაცია)

.pdf

"ბიზნესის რისკებისა და მათი მართვის სახელმძღვანელო" (დაზღვევის ზედამხედველობის საერთაშორისო ასოციაცია)

.pdf

"დაზღვევის ძირითადი პრინციპები" (დაზღვევის ზედამხედველობის საერთაშორისო ასოციაცია)

.pdf

"საზედამხედველო მიმოხილვა და ანგარიშგება"

.pdf

"ბიზნესის განხორციელება"

.pdf

"სადაზღვევო პროდუქტის დოკუმენტი"

.pdf

დებულება "საცალო და სადაზღვევო ბაზრის საინვესტიციო პროდუქტების ძირითადი საინფორმაციო დოკუმენტების შესახებ"

.pdf


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო