აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალისაკონტაქტო ინფორმაცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მისამართი: ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის ქუჩა N 59

   

ელფოსტა: blss@atsu.edu.ge


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო