აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგრანტო პროექტი

დაზღვევა და სამართალიპროექტის მონაწილეები:

 • ხურციძე თამილა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აწსუ) სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი;
 • შონია ნანა– აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი, პროექტში ჩართულ სტუდენტთა ჯგუფის კონსულტანტი, სადაზღვევო სამართლის სახელმძღვანელოს შემქმნელი;
 • ჭელიძე ქეთევანი – აწსუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილების გამგე, ონლაინ-პლატფორმის შემქმნელი;
 • გირგვლიანი სალომე – ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის დოქტორანტი, მზღვეველის დაბეგვრის ასპექტების მკვლევარი;
 • ჩიქოვანი მიხეილი– ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის დოქტორანტი, მზღვეველის ფინანსური საქმიანობის შიდა და გარე აუდიტის ასპექტების მკვლევარი;
 • რაზმაძე ანა– ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, ვორქშოფების მენეჯერი;
 • გოგიაშვილი სალომე– ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევების შემსწავლელი;
 • ფუთურიძე თამთა– ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევების შემსწავლელი;
 • ბეჭვაია მირანდა– საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, საჯარო მოხელეების დაზღვევის საკითხების შემსწავლელი;
 • ბეჭვაია მარიამი – ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, ტურისტების დაზღვევისა და უსაფრთხოების საკითხების შემსწავლელი;
 • სალდაძე დარეჯანი – სამართლის სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, სიცოცხლის დაზღვევის საკითხების შემსწავლელი;
 • იმედაძე ნესტანი – ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, არასიცოცხლის საკითხების შემსწავლელი;
 • ჭარბაძე მარიამი – სამართლის სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, გადაზღვევის საკითხების შემსწავლელი;
 • კუბლაშვილი სალომე – სამართლის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის შემსწავლელი;
 • ამბროლაძე თენგიზი – სამართლის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, აგროდაზღვევის შემსწავლელი;
 • ამბროლაძე მარიამი – სამართლის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, ავტოდაზღვევის საკითხების შემსწავლელი;
 • ჯანელიძე თამარი – სამართლის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, სავალდებულო დაზღვევის საკითხის შემსწავლელი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სადაზღვევო კომპანია "არდი"
ვენის დადაზღვევო ჯგუფი "ირაი"
საქართველოს დაზღვევის მედიკოსთა სააგენტო