ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა IX (2005 წელი)

ეძღვნება სტამბოლის ქართულ სავანეში პირველი წიგნის გამოცემიდან 130 წლისთავს

 • თეიმურაზი გვანცელაძე
 • ეკა დადიანიმთავარი რედაქტორი
 • რუბენი ენოხი
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ქევინი თუითი
 • ომარი ლანჩავაისტორიოგრაფიის რედაქტორი
 • ავთანდილი ნიკოლეიშვილილიტერატურათმცოდნეობის რედაქტორი
 • მანანა ტაბიძე
 • თედო უთურგაიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძეენათმეცნიერების რედაქტორი
 • გიორგი ქავთარაძე
 • მარინა ქაცარავა
 • რევაზი შეროზია
     
  დანართი გვერდები .pdf

  Отзыв о докторской диссертации Т. Ш. Махароблидзе "Типология деститативных систем грузынского и баскского языка"

  Зыцарь Юрий – Профессор

  147-150

  .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

არაბული მიმღეობებით გადმოცემული პროფესიის აღმნიშვნელი ტერმინები ქართულში

ავალიანი ლელა

9-14

.pdf

.pdf

არაბული ფუძეებისაგან მე-ე კონფიქსით ნაწარმოები ხელობა-მოსაქმეობის აღმნიშვნელი სახელები ქართულში

ავალიანი ლელა, დადიანი ეკა

15-20

.pdf

.pdf

პირობითი სემანტიკის მქონე იმპლიკაციური ზეფრაზული ერთიანობები (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)

არჩვაძე ეკატერინე

21-26

.pdf

.pdf

სილოვან ხუნდაძის ესთეტიკური მრწამსის ზოგიერთი საკითხი

ბაკურაძე ნინო

27-31

.pdf

.pdf

მამა და ძე ოთარ ჭილაძის რომანში "ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან"

ბერაძე გია

32-37

.pdf

.pdf

ფერსათის “ქვეყნის" ეთნოისტორიიდან (გვარსახელთა მონაცემების მიხედვით)

გაბელაია ინეზა, შავიანიძე დავით

38-49

.pdf

.pdf

საეკლესიო-სამრევლო სკოლები ქუთაისში XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში

გაბუნია ლია

50-58

.pdf

.pdf

პროფესიული დასი ლადო მესხიშვილის ხელმძღვანელობით (XIX ს. ბოლო - XX ს. დასაწყისი)

გეგეშიძე ელენე

59-63

.pdf

.pdf

პოლიტიკურ-ეკონომიკური ვითარება ქუთაისში XIX საუკუნის მეორე ნახევარში

გეგეშიძე ელენე, ხელაია ლელა

64-71

.pdf

.pdf

თეთრი და შავი ფერის აღმნიშვნელი ზედ-სართავი სახელების სემანტიკური ველი ქართულსა და გერმანულ ენებში

გიორგობიანი ელენე

72-75

.pdf

.pdf

გერცელ ბააზოვის შემოქმედების მეცნიერული შესწავლის ისტორიიდან

გობიანი გურანდა

76-82

.pdf

.pdf

თემის როლი უ. ფოლკნერის რომანის "აგვისტოს ნათელის" მიხედვით

გუბელაძე ნანა

84-87

.pdf

.pdf

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხები ლევან გოთუას რომანში "გმირთა ვარამი"

გულუა ნატო

88-94

.pdf

.pdf

სიკვდილით განახლების გზა კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაში

გუმბერიძე თამარ

95-99

.pdf

.pdf

1920 წლის ლიტერატურული პოლემიკა და სიკო ფაშალიშვილი

გუმბერიძე თენგიზ

100-104

.pdf

.pdf

-ა და -ებ სუფიქსებით ნაწარმოები სახელები ვანის რაიონის ტოპონიმიაში

გუტიძე მაკა

105-110

.pdf

.pdf

ერის კულტუროლოგიური გაგებისათვის

დადეშქელიანი (აფრასიძე) ბიმურზა

111-115

.pdf

.pdf

ბაძგ-/ბუძგ- და ბარდ-/ბურდ-ფუძეთა მიმართებისათვის ქართველურ ქვესისტემებში

დადიანი ეკა, ქაცარავა მარინე

116-123

.pdf

.pdf

თემისა და პიროვნების ურთიერთმიმართების საკითხის ახლებურად გააზრებისათვის ვაჟას პოემებში

დვალიშვილი ლუკა

124-128

.pdf

.pdf

სიკეთისა და ბოროტების დაპირისპირების ზნეობრივი ასპექტი ვაჟა-ფშაველას პოემაში "ეთერი"

ეძგვერაძე ლელა

129-133

.pdf

.pdf

ილია ჭავჭავაძე და ქართული ქიმიური ტერმინოლოგიის საკითხები

ვაშაკიძე ია

134-138

.pdf

.pdf

ყალბი ისტორიული საბუთების გავრცელება XIX საუკუნის დასავლეთ საქართველოში

ვაჭრიძე გოდერძი

139-146

.pdf

.pdf

გაზეთი "კვალი" ერეკლე მეორის შესახებ

თავბერიძე ელდარ

151-158

.pdf

.pdf

ეპითეტის პარადიგმა ი.ვ. გოეთეს ტრაგედიაში "Faust"

თანდილაშვილი ლეილა

159-165

.pdf

.pdf

ქართული ისტორიოგრაფიის ქრისტიანულ-ფილოსოფიური საფუძვლები

თევდორაძე გოდერძი

166-169

.pdf

.pdf

ბრძოლა “ორივე ტახტის" გაერთიანებისათვის სიმონ I-ის მეთაურობით XVI ს-ის 90-იან წლებში

კაპანაძე მაია

170-176

.pdf

.pdf

ირან-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან ვახტანგ V-ის მმართველობის პერიოდში

კაპანაძე მაია, კოპალიანი ნინო

177-181

.pdf

.pdf

კანის დაავადებათა მკურნალობის საშუალებები ხალხურ მედიცინაში

კაშია რუსუდან

182-177

.pdf

.pdf

სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის პრესა საქართველოში რუსების გადმოსახლების შესახებ

კახიძე ეკა

188-191

.pdf

.pdf

ბრესტის საზავო კონფერენცია და გერმანია-თურქეთის ინტერესები კავკასიაში

კოპალიანი ნინო

192-198

.pdf

.pdf

ცვლილებანი ზემოიმერულ კილოკავში საუკუნის მანძილზე (სოფ.სავანის მონაცემთა მიხედვით)

კუბლაშვილი სოფიო, მიქაუტაძე მაია

199-203

.pdf

.pdf

მიხეილ გლუშაკოვი საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ

კუპრაშვილი სულხან

204-209

.pdf

.pdf

ერთი რუსული საცნობარო გამოცემის შესახებ

კუპრაშვილი სულხან, ჩოგოვაძე ლელა

210-216

.pdf

.pdf

შიო არაგვისპირელისა და გი დე მოპასანის ნოველათა ურთიერთმიმართებისათვის

კუტივაძე ნესტან

217-220

.pdf

.pdf

ქართველთა ეროვნული ერთიანობის ანარეკლი თურქეთის ლაზთა ფოლკლორში

ლაბაძე მიხეილ

221-231

.pdf

.pdf

ქალაქის ენის შესწავლის ისტორიიდან

ლომთაძე თამარ

232-235

.pdf

.pdf

სახელზმნის ცნების გაგებისათვის ძველ ქართულ გრამატიკებში

მამარდაშვილი თამარ

236-241

.pdf

.pdf

ტროპის ესთეტიური ზემოქმედების მექანიზმი

მანდარია მეგი

242-245

.pdf

.pdf

გერმანია-საქართველოს ურთიერთობების ასახვა ქართულ პრესაში 1918 წელს

მელქაძე გიგა

246-252

.pdf

.pdf

T გრაფემით გადმოცემული ბგერები და [ეჲ] (|[ეი]) ბგერათკომპლექსის გამოხატვა V-XI სს წერილობითი ძეგლების მიხედვით

მიქაუტაძე მაია

253-261

.pdf

.pdf

რთვა-ქსოვის დარგობრივი ლექსიკისათვის

მიქაძე მანანა, ქაცარავა მარინე

262-277

.pdf

.pdf

ნიკორწმინდის საეპისკოპოსოს დაარსება

მურუსიძე მალხაზ

278-282

.pdf

.pdf

თამარის სახის გაგებისათვის შალვა დადიანის რომანში "უბედური რუსი"

ნიკოლაძე მანანა

283-285

.pdf

.pdf

ხალხური სტილი აკაკი წერეთლის პოეზიაში

ნიკოლაძე ნორა

286-296

.pdf

.pdf

გიორგი წერეთლის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მრწამსი

ნიკოლეიშვილი ავთანდილ

297-309

.pdf

.pdf

აფხაზეთის პრობლემა გაზეთ "ვაშინგტონ პოსტის" შეფასებით

ნიკოლეიშვილი ოთარ

310-322

.pdf

.pdf

წყალი და წყლის ბინადარნი ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში

ნიჟარაძე მადონა

324-226

.pdf

.pdf

დავით კვიცარიძის თხზულებათა ენის ზოგიერთი საკითხი

რუსაძე იზოლდა

327-332

.pdf

.pdf

მიმღეობურ ზმნურ ფორმათა დამკვიდრების ტენდენცია ქართულში

საღინაძე რუსუდან

333-336

.pdf

.pdf

გიორგი ლეონიძე - სიტყვათშემოქმედი

სვანიძე დაფინე

337-342

.pdf

.pdf

იოანე ქსიფილინოსის მეტაფრასტულ კრებულში გამოყენებული რამდენიმე ტერმინისათვის

ტარიელაშვილი გელა

343-346

.pdf

.pdf

ჰარმონიულ თანხმოვანთკომპლექსთა გამოვლენისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში

ტყეშელაშვილი სოფიო

348-351

.pdf

.pdf

ალერსობით-კნინობითი სახელების შესწავლის ისტორიისათვის

ფეიქრიშვილი ჟუჟუნა

352-356

.pdf

.pdf

მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული ერთი თავისებურება სოფ. ლატალში

ფირცხელანი დავით

357-361

.pdf

.pdf

მიწაში ჩასაფვლელი საღვინე ჭურჭლის ტერმინები ქართულში

ფხაკაძე ნინო

362-370

.pdf

.pdf

დაიაენი/დიაუხის ქვეყნის უძველესი "სამეფო ქალაქის" ლოკალიზაციისთვის

ქავთარაძე გიორგი

371-381

.pdf

.pdf

1944 წელს მესხეთიდან გადასახლებულთა ისტორიის რამდენიმე საკითხი

ქამუშაძე გიგა

382-389

.pdf

.pdf

სვანეთის მცირე სამთავროში სოციალურ ურთიერთობათა თავისებურებების საკითხისათვის

ქაშიბაძე ჯამბულ

390-393

.pdf

.pdf

კიტა აბაშიძის ფსევდონიმები

ქებულაძე კახაბერ

394-399

.pdf

.pdf

დახშული სივრცის - აქვარიუმის თემა არჩილ სულაკაურის შემოქმედებაში

ქობულაძე მაია

400-403

.pdf

.pdf

ბაღდათური გვარსახელები (როკითისა და შუბანის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

შავიანიძე დავით

404-411

.pdf

.pdf

სიტყვათწარმოება გიორგი ათონელის ერთ ქართულ თარგმანში

შათირიშვილი ლელა

412-417

.pdf

.pdf

ამერიკელი ბასკების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის პირენეისა და კავკასიის იბერებთან

ჩანტლაძე-ბაქრაძე გრეტა

418-423

.pdf

.pdf

ილია და აკაკი ძველი ქართული მეხოტბეების შესახებ

ჩოგოვაძე ლელა

424-429

.pdf

.pdf

მწერლისა და მწერლობისადმი დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი მიხეილ ჯავახიშვილის მხატვრულ ნააზრევში

ჭიჭინაძე მანანა

430-436

.pdf

.pdf

სიკეთის დღესაწაული ანუ ვაჟა-ფშაველას სამი მოთხრობა

ხარშილაძე გელა

437-441

.pdf

.pdf

XVIII-XIX საუკუნეების ფრანგი ელეგისტები და ტერენტი გრანელი

ხაჭაპურიძე ია

442-447

.pdf

.pdf

სახე-სიმბოლოები გ. დოჩანაშვილის პროზაში ("სამოსელი პირველი")

ხაჭაპურიძე ლელა

448-455

.pdf

.pdf

თ. სახოკიას “ქართული ხატოვანი სიტყვა-თქმანში" დადასტურებული ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმები დღეს

ხაჭაპურიძე ლუიზა

456-462

.pdf

.pdf

"ბატონებსა" და “ჯადოებთან" დაკავშირებული ხალხური რწმენა-წარმოდგენები ქართულ მწერლობაში

ხაჭაპურიძე რამაზ

463-471

.pdf

.pdf

დროის პრობლემა ოთარ ჭილაძის "რკინის თეატრში"

ჯოხაძე მაკა

472-477

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.