ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა VIII (2004 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები" (X, 10-11.05.2003)

თემა: დიალექტი, ენა, კულტურა: ქართველოლოგიური პრობლემები

 • იოსები ასათიანი
 • თეიმურაზი გვანცელაძე
 • ეკა დადიანიმთავარი რედაქტორი
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ზაური კიკნაძე
 • ომარი ლანჩავაისტორიოგრაფიის რედაქტორი
 • ავთანდილი ნიკოლეიშვილილიტერატურათმცოდნეობის რედაქტორი
 • თედო უთურგაიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძეენათმეცნიერების რედაქტორი
 • მარინა ქაცარავა
 • რევაზი შეროზია
 • ზურაბი ჭუმბურიძე
     
  დანართი გვერდები .pdf

  რეცენზია წიგნზე: "თ. გვანცელაძე, აფხაზური და ქართული ენების შესწავლისათვის "

  ტაბიძე მანანა – პროფესორი, ფუტკარაძე ტარიელ – პროფესორი

  355-358

  .pdf

  Письмо профессора Ю. Зыцаря профессору Т. Путкарадзе

  Зыцарь Юрий – Профессор

  352-353

  .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

სხვადასხვა ლოკალური რიგის სიბილანტთა მონაცვლეობისათვის ქართველურ და დაღესტნურ ენებსა და დიალექტებში

აბაშია რევაზ

7-12

.pdf

.pdf

არაბული წარმოშობის პროფესიის აღმნიშვნელ ტერმინთა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში

ავალიანი ლელა

13-19

.pdf

.pdf

-ჯი სუფიქსით ნაწარმოები პროფესიის აღმნიშვნელი რამდენიმე ტერმინი ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში

ავალიანი ლელა, ქამუშაძე გიგა

20-26

.pdf

.pdf

რამდენიმე ზანური ლექსიკური ერთეულისათვის შავშურ-იმერხეულში

ახვლედიანი ნარგიზ

27-29

.pdf

.pdf

ეკლესიონიმები ოკრიბაში

ბაკურაძე დარეჯან

30-35

.pdf

.pdf

კედელში დატანებული კაცის მოარული სიუჟეტი ქართულ მწერლობაში

ბანძელაძე ონისე

36-39

.pdf

.pdf

მეგრული მემკვიდრეობითი სახელები

გაბელაია ინეზა

40-49

.pdf

.pdf

საქართველოს სახელმწიფოებრივი გაერთიანების პრობლემატიკა ნიკო ბერძენიშვილის ნააზრევში და "აფხაზეთის საკითხთან" დაკავშირებული ერთი ავტორისეული დაკვირვება

გაბუნია გურამ

50-64

.pdf

.pdf

ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის ისტორიიდან

გაბუნია ლია

65-66

.pdf

.pdf

იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის შემადგენლობისათვის (საკითხის დასმის წესით)

გვანცელაძე თეიმურაზ

67-75

.pdf

.pdf

ფერის აღმნიშვნელ ზედსართავ სახელთა სემანტიკური ველი გერმანულსა და ქართულ ენებში

გიორგობიანი ელენე

76-79

.pdf

.pdf

მითოსი და ჯადოსნური ზღაპარი აღმოსავლეთ საქართველოს მთისა და ბარის რეგიონებში

გოგიაშვილი ელენე

80-85

.pdf

.pdf

ლევან გოთუას "დავით აღმაშენებელი"

გულუა ნატო

86-90

.pdf

.pdf

ფრაზეოლოგიური ერთეულებისათვის ქართველურ დიალექტებში

დადიანი ეკა, ნაკანი ნინო, ქაცარავა მარინე

91-95

.pdf

.pdf

თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის თანამედროვე ზანურ დიალექტებში

დადიანი ეკა, ფუტკარაძე ტარიელ

96-101

.pdf

.pdf

დასავლეთ საქართველოს რუსულ პროვინციად გარდაქმნის ერთი გეგმა (XIX ს. 60-იანი წლები)

ვაჭრიძე გოდერძი

102-108

.pdf

.pdf

ქართულ-ოსური ენობრივ-ეთნიკური ურთიერთობა და ენობრივი სიტუაცია საქართველოში მცხოვრებ ოსებში

თოფჩიშვილი როლანდ

109-119

.pdf

.pdf

თავის ტკივილის მკურნალობის საშუალებები ხალხურ მედიცინაში

კაშია რუსუდან

120-123

.pdf

.pdf

ჟამ-კარი (მითოსური დროისა და სივრცის ორგანიზებისათვის)

ლალიაშვილი ნიკოლოზ

124-135

.pdf

.pdf

არქეოლოგიური გათხრები ბაგრატის ტაძრის ინტერიერში

ლანჩავა ომარ, ისაკაძე როლანდ

136-140

.pdf

.pdf

ენობრივი სიტუაცია პანკისის ხეობაში

მამისიმედიშვილი ხვთისო

141-145

.pdf

.pdf

ვ და უ გრაფემათა გამოვლენის სიხშირე და ამ გრაფემებით გადმოცემული ბგერები V-XI ს.ს. ძეგლებში

მიქაუტაძე მაია

146-157

.pdf

.pdf

აკაკი წერეთელი და მცირე ფოლკლორული ჟანრები (სადღეგრძელო)

ნიკოლაძე ნორა

158-162

.pdf

.pdf

აფხაზური სეპარატიზმის პრობლემა ქართველ მწერალთა შემოქმედებაში ბესიკის "რუხის ბრძოლა"

ნიკოლეიშვილი ავთანდილ

163-181

.pdf

.pdf

სერგეი მესხის ეროვნული კონცეფციის ზოგიერთი საკითხი

ნიკოლეიშვილი ოთარ

182-192

.pdf

.pdf

თუთაშხა და თუთაშხია ჭაბუა ამირეჯიბის რომანის მიხედვით

ნიჟარაძე მადონა

193-199

.pdf

.pdf

ენობრივი ცენზურა, როგორც ენობრივი პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი

ტაბიძე მანანა

200-208

.pdf

.pdf

"მებრ" თანდებულის გამოყენების თავისებური შემთხვევისათვის ერთი გელათური ხელნაწერის მიხედვით

ტარიელაშვილი გელა

209-213

.pdf

.pdf

სპარსული "ბ" ბგერის რეფლექსები ნასესხები ლექსიკის მიხედვით ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში

ტყეშელაშვილი სოფიო

214-217

.pdf

.pdf

ქართული წყაროების ბუნთურქები და ამიერკავკასიის უძველესი სახლეობის საკითხი

ფუტკარაძე ტარიელ

218-225

.pdf

.pdf

ქართველების შესახებ ინტერნეტში არსებული თურქულენოვანი ინფორმაციები

ფუტკარაძე ტარიელ, ქამუშაძე გიგა, ჭანტურიძე ემზარ

226-243

.pdf

.pdf

საშუალო გვარის ზმნათა ერთი ჯგუფის წარმოების საკითხისათვის

ფუტკარაძე ელზა

252-255

.pdf

.pdf

არტაანის მხარის სოფლები (ველი, ჭალა, ჯინჭორობი, თეთრიციხე)

ფუტკარაძე შუშანა, ცეცხლაძე ნუგზარ

256-260

.pdf

.pdf

ქართლის ცხოვრებაში შემავალ თხზულებათა ენა და მათი მხატვრული ანალიზი

ქადაგიძე მარინე

261-267

.pdf

.pdf

XIX საუკუნის საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი

ქებულაძე კახაბერ

268-274

.pdf

.pdf

აფიქსაციის გზით მიღებული ტერმინები მეგრულ სამშენებლო ლექსიკაში

ქეცბაია ნონა

275-277

.pdf

.pdf

ფერთამეტყველება ქართულ შელოცვებში

ღონღაძე ნანა

278-285

.pdf

.pdf

იმერეთის გვარსახელთა ისტორიისათვის (სალომინაოს გვარსახელთა მონაცემების მიხედვით)

შავიანიძე დავით

286-298

.pdf

.pdf

სვანური მუსიკალური დიალექტის შესახებ

შილაკაძე მანანა

299-303

.pdf

.pdf

პირველქმნილი ცოდვის გენეზისისა და იესოს მეორე ადამად მიჩნევის პრობლემისათვის ქართულ ფოლკლორში

შიოშვილი თინა

304-307

.pdf

.pdf

ერთი ალომორფული სომატური ლექსემის დიალექტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი ბასკურ და ქართულ ენობრივ სივრცეში

ჩანტლაძე-ბაქრაძე გრეტა

308-311

.pdf

.pdf

ქრისტიანული ტენდენციები გალექსილ "ამირანდარეჯანიანში"

ჩოგოვაძე ლელა

312-315

.pdf

.pdf

ფოცხოვ-არტაანის მხარის ოიკონიმთა წარმოების ზოგიერთი საკითხი

ცეცხლაძე ნუგზარ

316-319

.pdf

.pdf

სეპარატიზმის პრობლემა კ. გამსახურდიას პუბლიცისტიკაში

ჭანია ვლადიმერ

320-328

.pdf

.pdf

მიხეილ ჯავახიშვილის "ტყის კაცი"

ჭიჭინაძე მანანა

329-334

.pdf

.pdf

რიტმი და მუსიკა გურამ დოჩანაშვილის პროზაში

ხაჭაპურიძე ლელა

335-340

.pdf

.pdf

საეკლესიო სტილისათვის მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველებაში

ხაჭაპურიძე ლუიზა

341-343

.pdf

.pdf

საკრალური რიცხვები შელოცვებში (შეპირისპირებითი ანალიზი დიალექტოლოგიის ინსტიტუტის მასალების მიხედვით)

ხაჭაპურიძე რამაზ

344-351

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.