ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა VII (2003 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები " (IX, 11-12.05.2002)

თემა: დიალექტი, ენა, კულტურა: ენობრივი (კულტურული) სისტემისა და ქვესისტემის გამიჯვნის ზოგადთეორიული პრობლემა

ეძღვნება ქუთაისის სიონის (ბაგრატის) ტაძრის 1000 წლისთავს

 • იოსები ასათიანი
 • თეიმურაზი გვანცელაძე
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ზაური კიკნაძე
 • ომარი ლანჩავა
 • ავთანდილი ნიკოლეიშვილი
 • თედო უთურგაიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
 • მარინა ქაცარავა
 • მიხეილი ქურდიანი
 • რევაზი შეროზია
 • ზურაბი ჭუმბურიძე
     
  დანართი გვერდები .pdf

  დიალექტური ტექსტები - იმერული (ოკრიბული) დიალექტი

  290-323

  .pdf

  დიალექტური ტექსტები - მეგრული დიალექტი

  278-289

  .pdf

  დიალექტური ტექსტები - სვანური დიალექტი

  268-277

  .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

დიალექტური პოზიციის პრინციპი და ქართველურ ენობრივ ერთეულთა ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი (სიბილანტთა შესატყვისობის მიხედვით)

აბაშია რევაზ

7-15

.pdf

.pdf

ენობრივი სიტუაცია არაბულ ქვეყნებში

ავალიანი ლელა, ოდილავაძე ნათია

16-21

.pdf

.pdf

თვითიდენტიფიკაცია შუა საუკუნეების საქართველოში (მთელისა და ნაწილის ურთიერთობა)

ალასანია გიული

22-33

.pdf

.pdf

ენობრივი სიტუაცია შრი ლანკაში

აფხაიძე ფიქრია

34-39

.pdf

.pdf

ენობრივ ერთეულთა რიტმული გამეორება, როგორც მეტყველების მაორგანიზებელი ფაქტორი (ქართული კლასიკური მჭევრმეტყველების ტექსტების მიხედვით)

ბარბაქაძე ცირა

40-44

.pdf

.pdf

"სასწაულნი წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისნი" და "ამირანდარეჯანიანი" ქართული სამწიგნობრო ენის პერიოდიზაციის თვალსაზრისით

ბენდელიანი ციალა

45-62

.pdf

.pdf

ენის სტანდარტიზაცია და დიალექტები

ბოლქვაძე თინათინ

63-71

.pdf

.pdf

ეთნიკური კულტურის შესწავლის საკითხისათვის

ბუხრაშვილი პაატა

73-89

.pdf

.pdf

კოლხური კულტურა. კოლხეთი. იბერია

გაგოშიძე იულონ

90-101

.pdf

.pdf

ენათა გენეალოგიური კლასიფიკაციის ძირითადი კრიტერიუმები და ქართველური ენობრივი სამყარო

გვანცელაძე თეიმურაზ

102-145

.pdf

.pdf

ბასკური ენის ზოგიერთი სომატური ტერმინის წარმომავლობისათვის ("სახე" და სხვ.)

ზიცარი იური

146-171

.pdf

.pdf

რუსული ენის გავლენის შედეგებისათვის ქართულ დიალექტურ მეტყველებაზე

მიქიაშვილი ოთარ

172-184

.pdf

.pdf

ეთნოგრაფიული მასალა ზოგიერთი მონათესავე ტერმინის სესხების, წარმომავლობისა და მნიშვნელობის დასადგენად

რუხაძე ჯულიეტა

185-190

.pdf

.pdf

ქართული ხალხური სამეურნეო ტრადიციებისა და ზოგიერთ ხალხურ ტერმინთა რეგიონალური თავისებურება

რუხაძე ჯულიეტა

191-195

.pdf

.pdf

ეთნიკურისა და ნაციონალურის ურთიერთობისათვის

სირია დარეჯან

196-200

.pdf

.pdf

ენობრივი ვარიანტების კვლევის საკითხისათვის

ტაბიძე მანანა

201-205

.pdf

.pdf

მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის საკითხისათვის

ფუტკარაძე ტარიელ

206-225

.pdf

.pdf

ქართული ენა, როგორც კულტურულ-ეროვნული და ისტორიულ-პოლიტიკური მთლიანობის საფუძველი

ქუთელია ნათელა

228-236

.pdf

.pdf

ნასესხები ლექსიკისათვის ლაზურ ანდაზებსა და იდიომებში

შეროზია რევაზ

238-245

.pdf

.pdf

შურისძიების პრობლემისათვის ქართულ ზღაპრებში

შიოშვილი თინა

246-250

.pdf

.pdf

ბასკური ენის ერთი ლექსემის Aurpegi-ს ეტიმოლოგიური ანალიზი ბასკური ენის დიალექტების თავისებურებათა ფონზე (შესაბამისი კავკასიური მასალის გათვალისწინებით)

ჩანტლაძე-ბაქრაძე გრეტა

251-256

.pdf

.pdf

"ჯადოების" გაკეთებისა და მისი მოხსნის ხალხური ტრადიცია საქართველოსა და თურქეთში (შეპირისპირებითი ანალიზი)

ხაჭაპურიძე რამაზ

257-266

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.