ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა IV (2000 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები" (VI, 2-5.05.1999)

თემა: ენობრივ-კულტურული სიტუაციის ისტორიული დინამიკა საქართველოში

  • იოსები ასათიანი
  • როლანდი თოფჩიშვილი
  • ომარი ლანჩავა
  • ავთანდილი ნიკოლეიშვილი
  • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
  • მარინა ქაცარავა
  • მიხეილი ქურდიანი
  • რევაზი შეროზია
     
    დანართი გვერდები .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

ციკლური სიმბოლიზმი და დაკრძალვისა და გლოვის წესები დასავლურ-ქართულ ტრადიციაში

აბაკელია ნინო

9-17

.pdf

.pdf

უძველესი ენობრივი სიტუაცია საქართველოსა და კავკასიაში (ლ. მროველის "ცხოვრება ქართუელთა მეფეთა" ქართველთა თავდაპირველი ენის შესახებ)

აბაშია რევაზ

18-22

.pdf

.pdf

ნაციონალიზმის კვლევის პოლიტიკურ-კულტურული ასპექტები

ალასანია გიული

24-34

.pdf

.pdf

ჴ-ს ტრანსფორმაციისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში

არდოტელი ნოდარ

39-46

.pdf

.pdf

რთულ სიტყვათა კომპონენტების ისტორიული მონაცვლეობისათვის მეგრულში

არონია ინგა

47-50

.pdf

.pdf

ჭანურ-მეგრულ ენობრივ ცვლილებათა გეზისა და მიმართულების ზოგი შტრიხი

ასათიანი ირინე

38-38

.pdf

.pdf

ერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის

ახვლედიანი ნარგიზ

51-53

.pdf

.pdf

ნ. მარის ოთხელემენტოვანი ანალიზის ფონეტიკური საფუძვლებისათვის

ბაბუხადია მერაბ

54-60

.pdf

.pdf

ვახუშტი ბატონიშვილთან დადასტურებული ტოპონიმები დღევანდელი მონაცემების მიხედვით

ბაკურაძე დარეჯან

61-73

.pdf

.pdf

დიკლო-შენაქოს ტრაგედია ხალხურ სიტყვიერებაში

ბაკურაძე მარიამ

74-77

.pdf

.pdf

ზანიზმებისათვის ქვემოიმერულ დიალექტში

ბენდელიანი ციალა

78-88

.pdf

.pdf

ენა და დიდი ტრადიცია

ბოლქვაძე თინათინ

89-97

.pdf

.pdf

მეგრულ-აფხაზური ენობრივი ურთიერთობის დინამიკა (მეცხენეობის ლექსიკის მიხედვით)

ბუკია მანანა

98-105

.pdf

.pdf

პირის ნაცვალსახელთა ბრუნებისათვის ქართულში (ფორმობრივი ანალიზი)

გაბუნია კახა

106-110

.pdf

.pdf

რძე და რძის შესადედებელი მასალების ტერმინები ქართულში

გალდავაძე მაყვალა

112-116

.pdf

.pdf

ენათა ფუნქციონირება პოლიეთნიკურ რეგიონში მართვადი ენობრივი პოლიტიკის პირობებში

გვანცელაძე თეიმურაზ

117-130

.pdf

.pdf

სვანური დიალექტური სხვაობების ელექტრონული ანალიზისათვის

გიპერტი იოსტ

134-148

.pdf

.pdf

ტრადიციული ქართული სუფრის ეტიკეტი და მისი სოციალური დინამიკა

გოცირიძე გიორგი

150-159

.pdf

.pdf

-ნი ელემენტი მეგრულში

დადიანი ეკა

161-164

.pdf

.pdf

თურქული ელემენტების შესახებ ლაზურში

თანდილავა ლილე

165-168

.pdf

.pdf

ქართული ანთროპონიმული მოდელი წარსულში, აწმყოსა და მომავალში

თოფჩიშვილი როლანდ

169-189

.pdf

.pdf

ენობრივ-კულტურული სიტუაციის ისტორიული დინამიკა საქართველოში

კაშია ჯანრი

191-198

.pdf

.pdf

-ულ||← -ურ სუფიქსების თაობაზე იმერულში (ოკრიბულში)

კახაძე ოტია

199-202

.pdf

.pdf

მცირე დაკვირვება ატენისა და წედისის ხეობის მეტყველებაში ფშვინვიერი ჲ-ს წარმოთქმის თაობაზე

კახაძე ოტია

203-210

.pdf

.pdf

ენობრივი ორიენტაციის განმაპირობებელი ზოგი ფაქტორის შესახებ

კობაიძე მანანა, ჭანტურია რევაზ

211-224

.pdf

.pdf

ზმნისწინის პოლიფუნქციურობა დინამიკაში და ზმნის მოდელირების პრობლემები

ლოლაძე ნანა

225-228

.pdf

.pdf

ზოგი რთული შედგენილობის ზმნისართის წარმომავლობისათვის მეგრულში

ლომაია შორენა

230-232

.pdf

.pdf

მიწათმოქმედების დარგის ერთი საერთო ზმნური ფუძე ქართულსა და აფხაზურში და მისი ეტიმოლოგიის ცდა

ლომთათიძე ქეთევან

233-234

.pdf

.pdf

პირის გამოხატვა ზმნაში ქუთაისური მეტყველების მიხედვით

ლომთაძე თამარ

235-241

.pdf

.pdf

ხვრეტ/- ხვრეპ ფუძეთა მიმართებისათვის ქართულში

მამისეიშვილი ნონა

242-244

.pdf

.pdf

ტრადიციათა მოდიფიკაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ხალხურ სამედიცინო სისტემებში

მინდაძე ნუნუ

245-250

.pdf

.pdf

~ გრაფემა XI-XV საუკუნეთა მხედრულ ანბანში

მიქაუტაძე მაია

251-254

.pdf

.pdf

აფხაზეთის ტოპონიმიის ისტორიიდან 1943-1952 წწ. 1953-1967 წწ.

მიქიაშვილი ოთარ

255-259

.pdf

.pdf

სახელის მრავლობითი რიცხვის -არ სუფიქსის დისიმილაციისათვის ლატალურ კილოკავში

ნაკანი ნინო

260-262

.pdf

.pdf

ლაზური საგვარეულო სახელების გენეზისის პრობლემისათვის

ნარაკიძე ციალა

263-268

.pdf

.pdf

საკულტო-მითოლოგიური სიმღერების ტრანსფორმაციისათვის ("ოდოია", "ოჩეშ ხვეი")

ოკუჯავა ნანა

269-273

.pdf

.pdf

ანდრეზი და სინამდვილე

ოჩიაური თინა

274-280

.pdf

.pdf

საქართველო-ეთიოპიის ურთიერთობის ისტორიიდან

ჟვანია ნათელა

282-286

.pdf

.pdf

ნიღბოსანთა დღესასწაულის მთავარი მონაწილის ბერიკას ენობრივ-კულტურული სიტუაციის ისტორიული დინამიკა

რუხაძე ჯულიეტა

287-297

.pdf

.pdf

ეპიტაფიის, როგორც მემორიალური პოეზიის ლაპიდარული ფორმა (ისტორიული ასპექტები)

სახეიშვილი თამაზ

299-306

.pdf

.pdf

კავკასიური ფოლკლორის პერსონაჟები და მათი დინამიკა

სიხარულიძე ქეთევან

307-311

.pdf

.pdf

კინჩხისა და გორდის ტოპონიმთა ისტორიისათვის

ფეიქრიშვილი მაია

313-317

.pdf

.pdf

"ლაგვიზ დაბარ"

ფირცხელანი დავით

319-324

.pdf

.pdf

საქართველოს ენობრივ-ეთნიკური სიტუაციის ისტორიული დინამიკისათვის

ფუტკარაძე ტარიელ

325-337

.pdf

.pdf

საერთო-ქართველური საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა და სამეურნეო ყოფის ზოგიერთი საკითხი ენობრივი მონაცემების მიხედვით

ქურდიანი მიხეილ

338-349

.pdf

.pdf

ერთი ხალხური თქმულების ვაჟასეული "გარდათქმა"

ქურდოვანიძე თეიმურაზ

352-358

.pdf

.pdf

ოკრიბულ გვარსახელთა ისტორიისათვის

შავიანიძე დავით

359-364

.pdf

.pdf

საისტორიო ფოლკლორის ზნეობრივი მრწამსი (რუსეთ-თურქეთის ომებისა და აჭარელთა მუჰაჯირობის ამსახველი მასალის მიხედვით)

შიოშვილი თინა

365-372

.pdf

.pdf

ბასკურ-ქართველური ეთნო-ლინგვისტური პარალელები

ჩანტლაძე-ბაქრაძე გრეტა

373-381

.pdf

.pdf

კიდევ ერთი ბერძნული სიტყვის ვარიანტები ქართულში ლასტი და მელეური

ჭინჭარაული ალექსი

383-389

.pdf

.pdf

თერძ- ფუძიანი სიტყვების წარმომავლობისათვის ქართულში

ჭოხონელიძე ნინელი

390-395

.pdf

.pdf

ადამიანის დაბადებასთან დაკავშირებული ქართველთა რწმენა-წარმოდგენები და მიწისაგან ადამიანის შესაქმის კონცეფცია

ხაზარაძე ნანა

396-404

.pdf

.pdf

სემანტიკურ ნიუანსთა ფორმობრივი გამიჯვნის ერთი ნიმუშისათვის

ხაჭაპურიძე ლუიზა

406-410

.pdf

.pdf

"ბატონებთან" დაკავშირებული წეს-ჩვეულებების ტრანსფორმაციისათვის (დიალექტოლოგიის ინსტიტუტის მასალების მიხედვით)

ხაჭაპურიძე რამაზ

411-416

.pdf

.pdf

ზანიზმები მცენარეთა სახელწოდებებში

ხოჭოლავა ნანა

418-423

.pdf

.pdf

ძალადობის ფორმათა ისტორიული დინამიკის კვლევის პრობლემა (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

ხუციშვილი ქეთევან

424-430

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.