ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა XX (2016 წელი)

 • ნათია ამირიძეინგლისური ტექსტის რედაქტორი
 • ნომადი ბართაია
 • მერაბი ბერიძე
 • თეიმურაზი გვანცელაძე
 • როზეტა გუჯეჯიანი
 • ეკა დადიანირედაქტორი
 • ლუკა დვალიშვილი
 • რუბენი ენოხი
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ქევინი თუითი
 • სულხანი კუპრაშვილი
 • საიდი მულიანი
 • მერაბი ნაჭყებია
 • ავთანდილი ნიკოლეიშვილიპასუხისმგებელი რედაქტორი
 • მანანა ტაბიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
 • გიორგი ქავთარაძე
 • მარინა ქაცარავა
 • რევაზი შეროზია
 • რამაზი ხაჭაპურიძესწავლული მდივანი
 • ბეჟანი ხორავა
     
  დანართი გვერდები .pdf

  დიალექტური ტექსტები - ქართველ ებრაელთა მეტყველება

  355-389

  .pdf

  წარმატებით განვლილი გზა სამეცნიერო ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის" მეოცე ნომრის გამოსვლის გამო

  ნიკოლეიშვილი ათანდილ – პროფესორი

  16-17

  .pdf

  ქართველოლოგიური კვლევები თანამედროვე ჭრილში და სამეცნიერო ჟურნალი "ქართველური მემკვიდრეობის"

  ტაბიძე მანანა – პროფესორი

  9-10

  .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

მისალმება-დამშვიდობების ფორმულები ქართულსა და არაბულში

ავალიანი ლელა, ხაჭაპურიძე ლუიზა

24-28

.pdf

.pdf

ანანოს ზღაპარი

ახვლედიანი თამარ

29-38

.pdf

.pdf

მასალები ხმაბაძვითი სიტყვისათვის ქართულ-სპარსული ლექსიკური ურთიერთობების მიხედვით

ბართაია ნომადი

39-45

.pdf

.pdf

ვეინახური (ჩეჩნურ-ინგუშური) ენის მდგომარეობა და ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე ინგუშეთ-ჩეჩნეთში

გვანცელაძე თეიმურაზ

47-56

.pdf

.pdf

ქართული ენის გენდერული ლექსიკის სემანტიკური ანალიზი I (რამდენიმე ლექსიკური ერთეულის მაგალითზე)

გითოლენდია თამარ

57-61

.pdf

.pdf

ლევან გოთუას რომან "გმირთა ვარამის" სემიოსფერო

გულუა ნატო

61-71

.pdf

.pdf

არსებით სახელთა მიცემითი ბრუნვის გამოხატვისათვის ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში

გუმბერიძე სალომე

72-76

.pdf

.pdf

დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის (1852-1919) ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა

გუჯეჯიანი როზეტა

77-84

.pdf

.pdf

სოლოვან ხუნდაძის "ქართულ გრამატიკაში" შეტანილი მეგრულ-სვანური მასალის შესახებ

დადიანი ეკა, ფუტკარაძე ტარიელ

86-92

.pdf

.pdf

სოფელ სულორის (ვანის მუნიციპალიტეტი) ტოპონიმია

დვალიშვილი ლუკა

93-98

.pdf

.pdf

ეროვნული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური საკითხები გაზეთ "კოლხიდას" ფურცლებზე

თავბერიძე ელდარ

99-105

.pdf

.pdf

ენისა და დიალექტის გამმიჯნავი კრიტერიუმების ანალიზი უ. ამონისა და ე. კოსერიუს მიხედვით

თედორაძე მარიკა

106-111

.pdf

.pdf

ქართველთა განახლების არეალი თურქეთის შავი ზღვის რეგიონში

თოფჩიშვილი როლანდ

112-125

.pdf

.pdf

აღმოსავლური ლექსიკა ქართული ისტორიული (სავაჭრო-ეკონომიკური) საბუთების მიხედვით

კაშია რუსუდან

126-133

.pdf

.pdf

ბარათაშვილის რეცეფცია ტიციან ტაბიძის შემოქმედებაში

კიკვიძე ზეინაბ

134-139

.pdf

.pdf

ენისა და კილოს გამიჯვნის პრობლემა: სისტემურ-სტრუქტურული კრიტერიუმის კრიტიკული ანალიზი

ლაბაძე მიხეილ

140-152

.pdf

.pdf

სილოვან ხუნდაძე ემიგრანტის მოგონებაში

მარჯანიშვილი მარიამ

153-158

.pdf

.pdf

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გვარსახელები ისტორიული წყაროების მიხედვით

მელიქიძე ნათელა

159-172

.pdf

.pdf

სოლოვან ხუნდაძის "ქართული გრამატიკა" (სხვადასხვა გამოცემათა შედარებითი ანალიზი)

მიქაუტაძე მაია

173-179

.pdf

.pdf

პლასკუნელი ქართველები (ისტორია და თანამედროვეობა)

ნაჭყებია მერაბ

180-186

.pdf

.pdf

"ვეფხისტყაოსნის" ერთი ხალხური ვერსია

ნიკოლაძე-ლომსიანიძე ნორა

187-198

.pdf

.pdf

იოსებ მჭედლიშვილი როგორც საბჭოთა სინამდვილის კრიტიკულ-ოპოზიციური თვალთახედვით ამსახველი მწერალი

ნიკოლეიშვილი ავთანდილ

199-216

.pdf

.pdf

გიორგი ზდანოვიჩის (მაიაშვილის) საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობის ისტორიიდან

ნიკოლეიშვილი ოთარ

217-224

.pdf

.pdf

ევფემიზმის გამოხატვის ენობრივი საშუალებანი ჩვენებურების მეტყველებაში

ნინიძე თამარ

225-231

.pdf

.pdf

ჰიდროაპელატივებით ნაწარმოები ტოპონიმები ფრონეს ხეობაში

ოთინაშვილი ნიკოლოზ

232-236

.pdf

.pdf

ლეცხუმული დიალექტური სიტყვაფორმები სალექსიკონო სივრცეში (მიხეილ ალავიძის მასალის მიხედვით)

საღინაძე რუსუდან

237-242

.pdf

.pdf

სოლოვან ხუნდაძე დიალექტური ლექსიკის შესახებ

ტყეშელაშვილი სოფიო

243-247

.pdf

.pdf

საგმირო ეპოსი აღორძინების ხანის ქართულ მწერლობაში

უგრეხელიძე ნელი

248-252

.pdf

.pdf

სამხრული მეტყველების დიალექტური დიფერენციაციის ლინგვისტური საფუძველი (საკითხის დასმისათვის)

ფაღავა მამია, ცეცხლაძე ნანა

253-263

.pdf

.pdf

მუჰაჯირ ქართველთა ენობრივი და ეთნიკური იდენტობის საკითხები

ქამუშაძე გიგა, ჭყონია ლიანა

264-268

.pdf

.pdf

შოთა რუსთაველის ენის საკითხები ქართველ ენათმეცნიერთა (შ. ძიძიგური, მ. ალავიძე) შრომებში

ქაცარავა მარინა

269-273

.pdf

.pdf

მეტსახელისა და მეტგვარის სტრუქტურული და სემანტიკური თავისებურებანი სამცხურ-ჯავახურში (ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიზაბავრის მაგალითზე)

ქუქჩიშვილი მაია

274-287

.pdf

.pdf

ლეჩხუმის ეთნოგრაფიული მასალებისათვის (2016 წლის ექსპედიციის ანგარიში)

შავიანიძე დავით

288-296

.pdf

.pdf

შედარებებისა და ეპითეტის სტილისტიკური ფუნქციები "ყარამანიანში"

შალიკაძე ინდირა

297-303

.pdf

.pdf

ქართველური ენობრივი სისტემის შესახებ

შეროზია რევაზ

304-310

.pdf

.pdf

იყო თუ არა წრფელობითი ბრუნვა სვანურ სახელთა პარადიგმატულ სისტემაში?

ჩანტლაძე იზა

311-317

.pdf

.pdf

სოლოვან ხუნდაძის სახელმძღვანელოები

ჭეიშვილი მარინა

318-323

.pdf

.pdf

დიმიტრი ყიფიანის მოწაფეობის წლები (მისივე მემუარების მიხედვით)

ჭიქაბერიძე მაგდა

324-328

.pdf

.pdf

დავარის მხატვრული სახის გააზრებისათვის

ჭიჭინაძე მანანა

329-333

.pdf

.pdf

დღესასწაულთა არსი ხალხური წარმოდგენებით – III (მარტვილის მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

ხაჭაპურიძე რამაზ

334-338

.pdf

.pdf

პოეზია – ყოველივეს შემრიგებელი და მომწესრიგებელი ფენომენი ვაჟასთან

ხელაია ნაზი

339-347

.pdf

.pdf

კიტა აბაშიძის ესეისტური ხელოვნება

ხოფერია გია

348-354

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.