ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა XI (2007 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები" (XI, 23-24.11.2007)

ეძღვნება სტამბოლის ქართულ სავანეში პირველი წიგნის გამოცემიდან 130 წლისთავს

 • იოსები ასათიანიინგლისური ტექსტის რედაქტორი
 • თეიმურაზი გვანცელაძე
 • ეკა დადიანისწავლული მდივანი
 • რუბენი ენოხი
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ქევინი თუითი
 • მერაბი ნაჭყებია
 • ავთანდილი ნიკოლეიშვილიპასუხისმგებელი რედაქტორი
 • მანანა ტაბიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
 • გიორგი ქავთარაძე
 • მარინა ქაცარავა
 • რევაზი შეროზია
 • ნინო ჩიხლაძე
     
  დანართი გვერდები .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

მედაფე და მედაირე სიტყვათა ისტორიისათვის ქართულში

ავალიანი ლელა

75-78

.pdf

.pdf

ღვთისმსახურებასთან დაკავშირებული სოციოლინგვისტური საკითხები გაზეთ "ივერიაში"

არახამია ლია, ანჩაბაძე იანა

79-83

.pdf

.pdf

ლეჩხუმური ლექსიკისთვის

ბანძელაძე ონისე

84-90

.pdf

.pdf

ქართულში შემოსული სპარსული ლექსიკა იოსებ გრიშაშვილის "ქალაქური ლექსიკონის" მიხედვით

ბართაია ნომადი

91-94

.pdf

.pdf

ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან

ბართაია ნომადი, ფუტკარაძე ტარიელ

95-98

.pdf

.pdf

გვართა ვარიანტულობა მე-19 საუკუნის მესხეთში

ბერიძე მერაბ

99-107

.pdf

.pdf

საქართველოს მთისწინეთის გვარსახელები (ლეჩხუმის მკვიდრ გვართა ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

გაბელაია ინეზა, შავიანიძე დავით

108-115

.pdf

.pdf

ერის კულტუროლოგიური გაგებისათვის

გეგეშიძე ელენე

116-120

.pdf

.pdf

ქართულ ტოპონიმთა ერთი ტიპის ისტორიისათვის

გვანცელაძე გვანცა

121-125

.pdf

.pdf

ენობრივი პოლიტიკა თანამედროვე აფხაზეთში

გვანცელაძე თეიმურაზ

126-134

.pdf

.pdf

ქალთა ორატორული ხელოვნების სოციოლინგვისტური და ფსიქოლოგიური ანალიზი

გობიანი მირანდა, მებურიშვილი თინათინ

135-140

.pdf

.pdf

გერმანული დარგობრივი (ეკონომიკის) ენის გავრცობილი განსაზღვრების თარგმნითი შესატყვისები ქართულ ენაში

გოგისვანიძე ლალი, ბაკურაძე თამთა

141-147

.pdf

.pdf

სიკო ფაშალიშვილის ფილოსოფიური ლირიკა

გუმბერიძე თენგიზ

148-151

.pdf

.pdf

ერთი საერთო ქართველური ენობრივ კულტურული ტერმინის შესახებ ("ქორ"-ი)

გუჯეჯიანი როზეტა

152-158

.pdf

.pdf

ჲ მეგრულში (გალის რაიონის სოფელ პირველი გალის მეტყველების მიხედვით)

დადიანი ეკა, არჯევანიძე მაია

159-162

.pdf

.pdf

1918-1921 წლებში საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ისტორიიდან

დანგაძე ნათელა

163-174

.pdf

.pdf

ხალხური ჟანრების ინტერპრეტაცია იროდიონ ევდოშვილის საყმაწვილო პოეზიაში

დეკანოზიშვილი ქეთევან

175-180

.pdf

.pdf

კონვერზაცია და მისი როლი გერმანულის, როგორც უცხო ენის, სწავლებაში

თანდილაშვილი ლეილა

181-190

.pdf

.pdf

ქართველთა ხასიათი

თოფჩიშვილი როლანდ

191-207

.pdf

.pdf

ლექსიკის სემანტიკური ცვალებადობის კვლევისათვის

თურქია თინათინ

208-210

.pdf

.pdf

თურქე-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები XVIII საუკუნის II ნახევარში (სავაჭრო ამხანაგობები)

კაშია რუსუდან

211-216

.pdf

.pdf

სოციალისტ-ფედერალისტური პარტია საბჭოთა პერიოდში

კახიძე ეკატერინე

217-223

.pdf

.pdf

ისრაელში ქართული წიგნის ბეჭდვის ისტორიიდან

კუტივაძე ნესტან

224-228

.pdf

.pdf

მადლიერების ჩანაწერები სტამბოლის ქართველთა სავანიდან

ლაფაჩი ციური

34-43

.pdf

.pdf

წინა ვითარების სახელთა წარმოების ზოგი თავისებურების შესახებ ქართულში

მამარდაშვილი თამარ

230-234

.pdf

.pdf

ზოგიერთი იმერული ტოპონიმის ლოკალიზაციის საკითხისათვის

მიქაუტაძე მაია, ახალაძე ლია

235-240

.pdf

.pdf

გლობალიზაციის გავლენა ახალგაზრდულ სუბკულტურაზე საქართველოში

მიქაუტაძე რუსუდან, ჟორჟოლიანი ქეთევან

241-246

.pdf

.pdf

ქარგვის დარგობრივი ლექსიკისათვის

მიქაძე მანანა

247-252

.pdf

.pdf

იოსებ ოცხელი - ეროვნული მოღვაწე

მიქაძე მანანა, ქაცარავა მარინე

253-256

.pdf

.pdf

სახელთა მრავლობითობის გამოხატვა მეგრულ-ლაზურში

ნაჭყებია მერაბ

257-262

.pdf

.pdf

თქმულება-გადმოცემანი აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში

ნიკოლაძე ნორა

263-269

.pdf

.pdf

ალექსანდრე მანველიშვილი და რუსეთ-საქართველოს ისტორიული ურთიერთობის საკითხები

ნიკოლეიშვილი ოთარ

270-274

.pdf

.pdf

სტამბოლში ქართული წიგნის ბეჭდვის ისტორიიდან

ნიკოლეიშვილი ავთანდილ

44-50

.pdf

.pdf

ეპიზოდური პერსონათა სახეები და ფუნქციები "ვეფხისტყაოსანში"

ნიჟარაძე მადონა

275-277

.pdf

.pdf

პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიულ საქართველოში (1918-1921)

ნიქაბაძე ნატო

279-282

.pdf

.pdf

უნებლიობა ქართულში

სვანიძე დაფინე

290-292

.pdf

.pdf

უნახაობის გამოხატვის საშუალებები ქართული სამართლის ძეგლების მიხედვით

სვანიძე დაფინე, ბერაია ანა

294-297

.pdf

.pdf

ქართული სოფელი და აგრარული მეურნეობის პრობლემატიკა გიორგი წერეთლის თვალსაზრისით

სულაბერიძე დავით, ქებულაძე კახაბერ

298-302

.pdf

.pdf

ენობრივი პოლიტიკა და მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლა

ტაბიძე მანანა

303-308

.pdf

.pdf

პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი (გამოცემის ისტორიისათვის)

ფეიქრიშვილი ჟუჟუნა

310-318

.pdf

.pdf

ზოგი სვანური სალექსიკონო ერთეულისათვის

ფირცხელანი დავით

319-321

.pdf

.pdf

სიტყვაწარმოების თავისებურებანი იმერხეულში

ფუტკარაძე შუშანა

322-332

.pdf

.pdf

იმერხევის მიკროტოპონიმია

ფუტკარაძე ტარიელ, მიქაუტაძე მაია

333-340

.pdf

.pdf

ქართველური ენობრივი სივრცე

ფუტკარაძე ტარიელ, დადიანი ეკა

341-356

.pdf

.pdf

სტამბოლის ქართული სავანე - თურქი და ქართველი ხალხის მეგობრობის სიმბოლო

ფუტკარაძე შუშანა

9-33

.pdf

.pdf

პავლე სიმონ და პოლ (პავლე) ზაზაძეების როლისათვის სტამბოლის ქართული სავანის დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში

ფუტკარაძე ტარიელ

52-63

.pdf

.pdf

ზოგადი სემანტიკური ყოფითი ტერმინებისთვის ქართულში

ფხაკაძე ნინო

369-375

.pdf

.pdf

ნიკო ბერძენიშვილი დასავლეთ საქართველოს 1819-1820 წლების აჯანყების შესახებ

ქებულაძე კახაბერ

376-378

.pdf

.pdf

ნ-სა და ლ-ს შემცველი კნინობითობის სუფიქსები ქართულ და ბერძნულ ენებში

ქუქჩიშვილი მაია

379-382

.pdf

.pdf

საქართველოს მთის მოსახლეობის ეთნოისტორიიდან (სვანეთის რამდენიმე სოფლის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

შავიანიძე დავით

383-389

.pdf

.pdf

ქართველური სალიტერატურო ენისა და სულხან-საბას "სიტყვის-კონის" ზოგიერთი საკითხისათვის

შეროზია რევაზ

390-393

.pdf

.pdf

განკერძებული გარემოება რუსულ და ქართულ ენებში

ცერცვაძე მზია

394-397

.pdf

.pdf

"ჟამი შენებისა"

წვერავა ვლადიმერ, რობაქიძე მადონა

283-288

.pdf

.pdf

ათანასე თბილელი (ამილახვარი)

წვერავა ვლადიმერ

398-404

.pdf

.pdf

იოანე იალღუზიძე (1770-1830)

წვერავა ვლადიმერ, თავბერიძე ელდარ

405-408

.pdf

.pdf

სატირულ-ირონიული სტილი მიხეილ ჯავახიშვილის რომანში "გივი შადური"

ჭიჭინაძე მანანა

409-412

.pdf

.pdf

ვაჟას "იმერეთს"

ხარშილაძე გელა

413-415

.pdf

.pdf

ოკრიბის თემის ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მიმოხილვა (1993-199 წლებში ჩაწერილი მასალების მიხედვით)

ხაჭაპურიძე რამაზ

416-421

.pdf

.pdf

ხალხური ვეტერინარია და საგვარეულო ტრადიციები (ქვემო იმერეთის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

ხაჭაპურიძე რამაზ, კაშია რუსუდან

422-426

.pdf

.pdf

სამონასტრო ცხოვრებიდან მომდინარე ლოცვითი ფორმულები მართლმა¬დიდებ¬ელი მრევლის მეტყველებაში

ხაჭაპურიძე ლუიზა

427-431

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.