ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


გამოცემა X (2006 წელი)

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

"ქუთაისური საუბრები" (, )

ეძღვნება საქართველოში მოციქულრთა შემობრძანებასა და ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას

 • იოსები ასათიანიინგლისური ტექსტის რედაქტორი
 • თეიმურაზი გვანცელაძე
 • ეკა დადიანისწავლული მდივანი
 • რუბენი ენოხი
 • როლანდი თოფჩიშვილი
 • ქევინი თუითი
 • ავთანდილი ნიკოლეიშვილიპასუხისმგებელი რედაქტორი
 • მანანა ტაბიძე
 • ტარიელი ფუტკარაძემთავარი რედაქტორი
 • გიორგი ქავთარაძე
 • მარინა ქაცარავა
 • რევაზი შეროზია
 • ნინო ჩიხლაძე
     
  დანართი გვერდები .pdf

  წერილები თურქეთიდან

  381-386

  .pdf

შინაარსი

ნაშრომი გვერდები მოკლე შინაარსინაშრომი

muf÷il ყალიბის მქონე პროფესიის აღმნიშვნელი სიტყვები ქართულში

ავალიანი ლელა

9-12

.pdf

.pdf

"ყველა ადამის შვილი ვართ"

ბანძელაძე ონისე

13-17

.pdf

.pdf

ინტერფერენციის ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგია ენათა ტიპოლოგიური წყვილის კონტრასტული ანალიზის საფუძველზე

ბახტაძე დალი

18-21

.pdf

.pdf

ქართველთა სარწმუნოებრივი ცხოვრების ისტორიიდან

გაბელაია ინეზა, შავიანიძე დავით

22-28

.pdf

.pdf

ქუთაისის სასოფლო-სამეურნეო სკოლა

გაბუნია ლია

29-32

.pdf

.pdf

წარმართობის კვალი ქართულ სანახაობით კულტურაში

გეგეშიძე ელენე

33-38

.pdf

.pdf

გერცელ ბააზოვის პოეტური თარგმანები

გობიანი გურანდა

39-43

.pdf

.pdf

მითოსური კულტების ქრისტიანიზაციის გზები

გოგია ხათუნა

44-51

.pdf

.pdf

ირმის სიმბოლიკა წმ. იოანე სინელის "კლემაქსის" გარეჯული ნუსხისა (H-1669) და ქართული ზღაპრების მიხედვით

გოგიაშვილი ელენე

52-58

.pdf

.pdf

ზედაშეს კულტურა საქართველოში

გოცირიძე გიორგი

59-64

.pdf

.pdf

ძველისა და ახლის კონფლიქტი ლევან გოთუას `დაძირული სოფლის" მიხედვით

გულუა ნატო

65-68

.pdf

.pdf

"თუ სიყვარულით არ დავიწვებით"

გუმბერიძე თენგიზ

69-73

.pdf

.pdf

ჩვეულებითი სამართლის ისტორიიდან ("ჰარით შეხვეწნის" წესი)

გუჯეჯიანი როზეტა

74-80

.pdf

.pdf

სხვათა სიტყვის -ა ნაწილაკის ფონეტიკური ვარიანტებისათვის მეგრულში

დადიანი ეკა

81-86

.pdf

.pdf

კახეთ-ირანის ურთიერთობის ისტორიიდან XVII ს-ის 20-იან წლებში

დათუაშვილი ზურაბ, კაპანაძე მაია

87-92

.pdf

.pdf

საცეცხლური სულორიდან

დარსალია ნათია

93-96

.pdf

.pdf

ხალხური იუმორი - მწერლის შემოქმედებითი წყარო

დეკანოზიშვილი ქეთევან

97-102

.pdf

.pdf

ილია და სალიტერატურო ენის პრაქტიკული საკითხები

ვაშაკიძე ია

103-106

.pdf

.pdf

XX საუკუნის დასაწყისის ფილოსოფიურ-ესთეტიკური სიახლენი (შალვა აფხაიძის საგაზეთო პუბლიკაციების მიხედვით)

თადუმაძე მზია

107-110

.pdf

.pdf

ნიკო ბერძენიშვილი ფეოდალურ საგვარეულოთა ბრძოლის შესახებ XIII საუკუნის საქართველოში

თავბერიძე ელდარ

111-117

.pdf

.pdf

ტექსტობრივი პაუზის შევსების საშუალებები

თურქია თინათინ

118-124

.pdf

.pdf

ბაგრატ ხანი

კაპანაძე მაია

126-130

.pdf

.pdf

ტერმინი "ქარხანა" XVIII საუკუნის ქართული ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით

კაშია რუსუდან

131-133

.pdf

.pdf

ხალხური სამედიცინო ტრადიციები (აწსუ ქართველური დიალექტოლოგიის ინსტიტუტის იმერეთის მასალების მიხედვით)

კაშია რუსუდან, ლომთაძე ლილი

134-138

.pdf

.pdf

ეროვნული მოძრაობა საქართველოში 1905-1907 წლებში და სოციალისტ-ფედერალისტური პარტია

კახიძე ეკა

139-143

.pdf

.pdf

მითოსური ანთროპომორფიზმიდან მხატვრულ ტროპამდე

კიკვიძე ზეინაბ

144-147

.pdf

.pdf

საქართველო გერმანიის აღმოსავლურ პოლიტიკაში 1918 წელს

კოპალიანი ნინო

148-152

.pdf

.pdf

კიტა აბაშიძის კრიტიკული წერილები შიო არაგვისპირელის ნოველებზე

კუტივაძე ნესტან

153-158

.pdf

.pdf

ქუთაისის შიდაციხის ბაზილიკა

ლანჩავა ომარ

159-161

.pdf

.pdf

ენობრივი კონტაქტებისათვის სოციოლექტებში

ლომთაძე თამარ

164-168

.pdf

.pdf

მეტაფორული გამოთქმების სემანტიკური ანალიზისათვის

მანდარია მეგი

169-173

.pdf

.pdf

ქართული ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (ავი თვალი)

მინდაძე ნუნუ

174-183

.pdf

.pdf

ისტორიული ნარატივის გააზრების სტრატეგია ქართულ პოსტმოდერნისტულ რომანში

მირესაშვილი მარიამ

184-189

.pdf

.pdf

იმნიეთის (შავშეთის) მიკროტოპონიმია

მიქაუტაძე მაია, ფუტკარაძე ტარიელ

190-197

.pdf

.pdf

სუბკულტურის და კონტრკულტურის როლი დომინანტ კულტურაში (საქართველოს მაგალითზე)

მიქაუტაძე რუსუდან

198-203

.pdf

.pdf

სვანეთის სამთავროს (სადადიშქელიანოს) წარმოშობის ისტორიიდან

მურუსიძე მალხაზ, ქაშიბაძე ჯამბულ

204-213

.pdf

.pdf

ყუთლუ-არსლანის მოძრაობის შესახებ (ნიკობერძენიშვილის კონცეფციის ზოგიერთი საკითხი)

მჭედლიძე გიორგი

214-224

.pdf

.pdf

მიცემითი ბრუნვა ადგილის გარემოებად ქართველურ ენა-კილოებში

ნაჭყებია მერაბ

225-228

.pdf

.pdf

აკაკი წერეთლის სულიკო: ვარსკვლავი, ბულბული, ვარდი

ნიკოლაძე ნორა

229-237

.pdf

.pdf

საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის საკითხი ლევან გოთუას "გმირთა ვარამში"

ნიკოლეიშვილი ავთანდილ

238-243

.pdf

.pdf

სერგეი მესხი და თაობათა ბრძოლა

ნიკოლეიშვილი ოთარ

244-247

.pdf

.pdf

ამბროსი ნეკრესელის საერო პოეზია

ნიჟარაძე მადონა

248-253

.pdf

.pdf

ეროვნულ-დემოკრატები (სპირიდონ კედია, გრიგოლ ვეშაპელი)

ნიქაბაძე ნატო

254-258

.pdf

.pdf

თეიმურაზ მეორის "ზმიანი" ლირიკა

როგავა თამთა

259-262

.pdf

.pdf

სტანდარტიზაციის საბჭოთა ეპოქა და გალაკტიონის მზერაგაუმტარი ინდივიდუალიზმი

სარია ზეინაბ

263-274

.pdf

.pdf

შესადარებელი საგნის სახელის ბრუნვის საკითხი უ-ეს (/უ-ე) კონფიქსით ნაწარმოებ ხარისხიან კონსტრუქციაში

სვანიძე დაფინე

275-278

.pdf

.pdf

შალვა ამირეჯიბი _ მწერალი და საზოგადო მოღვაწე

სილაგაძე ეკა

279-281

.pdf

.pdf

გიორგი წერეთელი ქართული ეკლესიის მდგომარეობისა და მართლმადიდებლური სარწმუნოების მნიშვნელობის შესახებ

სულაბერიძე დავით, ქებულაძე კახაბერ

282-287

.pdf

.pdf

ქართული სამეცნიერო ენის პრობლემები XXI საუკუნეში

ტაბიძე მანანა

288-295

.pdf

.pdf

"ცხოვრებაჲ და მოქალაქეობაჲ ღირსთა მამათა ჩუენთა ისაკისი და დალმატისი"

ტარიელაშვილი გელა, შვანგირაძე მამუკა

297-301

.pdf

.pdf

ჲ ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში

ტყეშელაშვილი სოფიო

302-304

.pdf

.pdf

კეცი სიტყვის ისტორიულ-სემანტიკური ანალიზი

ფხაკაძე ნინო

305-309

.pdf

.pdf

სოლოლაკის ადგილმდებარეობისათვის

ქავთარაძე გიორგი

310-319

.pdf

.pdf

გიორგი შარვაშიძე და XIX საუკუნის II ნახევრის ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი რეალობა

ქარდავა მაია

320-325

.pdf

.pdf

მთისა და ბარის კულტურულ-ისტორიული კავშირების საკითხისათვის გვიანფეოდალური ხანის საქართველოში

ქაშიბაძე ჯამბულ

326-330

.pdf

.pdf

კიტა აბაშიძე - 1832 წლის შეთქმულების შესახებ

ქებულაძე კახაბერ

331-337

.pdf

.pdf

რამდენიმე ასპექტი ბაღდათის ისტორიული გეოგრაფიისათვის საისტორიო და გვარსახელთა ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით

შავიანიძე დავით

338-343

.pdf

.pdf

მუსიკალური ტერმინოლოგია სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში

შილაკაძე მანანა

344-348

.pdf

.pdf

გრიგოლ რობაქიძე, როგორც ორატორი

ცანავა ლამარა

349-351

.pdf

.pdf

იაგორ გაბრიელის ძე ჭილაშვილი (1790-1838 წწ.) - საქართველოს უზენაესი მთავრობის პროკურორი

წვერავა ვლადიმერ

352-356

.pdf

.pdf

ვასილ მათეს-ძე ჭილაძე - საქართველო-იმერეთის სინოდალური კანტორის პროკურორი (1814-1828 წწ.)

წვერავა ვლადიმერ, თავბერიძე ელდარ

357-361

.pdf

.pdf

ივანეს მხატვრული სახის გააზრებისთვის მიხეილ ჯავახიშვილის "ჯაყოს ხიზნების" მიხედვით

ჭიჭინაძე მანანა

362-365

.pdf

.pdf

ადამიანის არსებობის პრობლემა კ.გამსახურდიას "დიონისოს ღიმილის" მიხედვით

ხაბულიანი ნანა

367-372

.pdf

.pdf

მკურნალობის მეთოდებისა და ტრადიციებისათვის ქართველ მართლმადიდებელ მრევლში

ხაჭაპურიძე ლუიზა, ხაჭაპურიძე რამაზ

373-380

.pdf

.pdfღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.