ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


ჟურნალის მიზანი

ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის" მიზანია იყოს რეიტინგული (საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი) სამეცნიერო გამოცემა, სადაც გამოქვეყნდება მაღალკვალიფიციური ქართველოლოგიური (ენათმეცნიერული, ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ლიტერატურული, ფოლკლორული...) ნაშრომები / კვლევები, რომლებიც უპასუხებს ქართველოლოგიიის თანამედროვე გამოწვევებს.ღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.