ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


სამეცნიერო გამოცემის ნაშრომების თემატიკა

ჟურნალში იბეჭდება სამეცნიერო ნაშრომები / კვლევები ჰუმანიტარული დარგის შემდეგ მიმართულებებში:

 • ქართველოლოგია
 • ენათმეცნიერება
 • იბერიულ-კავკასიური ენები
 • აღმოსავლეთმცოდნეობა
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ფოლკლორისტიკა
 • ისტორიოგრაფია
 • ეთნოლოგია
 • არქეოლოგია
 • კულტუროლოგია
 • ხელოვნებათმცოდნეობა
 • პოლიტოლოგია
 • სოციოლოგია
 • ფილოსოფია
 • ფსიქოლოგია
 • პედაგოგიკა


ღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.