ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


მნიშვნელოვანი თარიღები


განაცხადის (თეზისების თანხლებით) შევსების ბოლო ვადა: 31.03.2021
სარედაქციო კოლეგიის თანხმობის მიღების ვადა: 30.04.2021
სტატიის წარდგნის ბოლო თარიღი: 31.05.2021


ღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.