ყოველწლიური ჟურნალი.   უახლესი გამოცემა.  შემდეგი გამოცემა – 2023 წ.
    ქართულად  English  


საკონტაქტო ინფორმაცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.

მისამართი: ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის ქუჩა N 59, III კორპუსი, ოთახი N 3301.

ტელეფონი: 577 71 78 11; 598 10 14 72.

   

ელექტრონული ფოსტა: kartvelology@atsu.edu.geღია წვდომის ჟურნალი მკითხველთათვის.შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© 2022.