სექცია:

მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL)

ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შინაარსის შემუშავების საკითხისათვის (მასწავლებლის მომზადების კონცეფციის ფარგლებში)

გოგონაია ირინა, ელიზბარაშვილი ელიზბარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კეთილგონივრული სასწავლო გარემო - ეფექტური გზა ინკლუზიისაკენ

თავდგირიძე ლელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Innovative teacher education model for the international faculties

მაჰლამაკი-კულტანენი სეიჯა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

უწყვეტი განათლების მნიშვნელობა თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემაში

ქობულაძე ნატო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The Multimodal, the Authentic, and the EAP

შიკო ჰასან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

აკადემიური პერსონალის გადამზადების მიზანშეწონილობის შესახებ

შონია ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი