სექცია:

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში

E-learning: იდეა, ტექნოლოგია, პრობლემები და პერსპექტივები

აბრამიძე ინგა, გაჩეჩილაძე ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საავტომობილო გზების პროექტირების და მშენებლობის სწავლებისას გამოყენებული ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები

ბარათაშვილი მერაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ლექციის ადგილი და მნიშვნელობა უმაღლეს სასწავლებელში და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა

ბასილაძე იმერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Introduction of Blended Learning Practices in Undergraduate Higher Education

ბაჰადიროვი მუჰამედფოიკი, სევასტიანოვა ანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მათემატიკის კურიკულუმების მოდერნიზება საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სპეციალობათა სწავლებისათვის ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით

ბერაძე მაია, მოსეშვილი თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

NEW TECHNOLOGY IN TEACHING SPECIAL TRAINING (MILITARY PHARMACY) TO PHARMACISTS IN INTERNSHIP

ბილოუსი მარია


აბსტრაქტი   

აკადემიური მაჩვენებლების ანალიზი ტექნოლოგიების გამოყენებით

ბუჭუხიშვილი მამული


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ახალი სასწავლო სტრატეგიები ტურიზმის ეკონომიკაში

გველესიანი ელისო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ტესტის შედგენის ზოგადი პრინციპები

დეისაძე მანანა, კირთაძე შალვა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Intergrating Technology into the Language Teaching

დემეტრაძე ნინო, ქურდაძე ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Formalization of Knowledge Based on Ontologies in the Pharmaceutical Branch

დემჩენკო ვიქტორია


აბსტრაქტი   

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის აპრობირება და ტუტორის როლის განსაზღვრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგალითზე

ვალიშვილი თამარი, შავლაყაძე ნანა, ალავიძე ნატო, ფხაკაძე ირინე, შელია გულნარა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები, როგორც საკვანძო კომპეტენციების ჩამოყალიბების საშუალება

ვერულაშვილი მევლუდი, თედორაძე დემური


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მულტიმედია ტექნოლოგიები და პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება

ზაქარიაშვილი მარიამი, ჭიჭიაშვილი ირაკლი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Methods of Language Technologies in Bachelor and Master Programs in the Humanities

კაპანაძე ნუნუ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეკოლოგიური პროექტების მომზადება - ინოვაციური მეთოდი ეკოლოგიური აზროვნების ჩამოყალიბებისათვის

ლომთათიძე ნინო, ალასანია ნარგიზა, გვარიშვილი ნანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მოტივაციის როლი ფრანგულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში

ლომიძე მირანდა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Augmented Reality in Foreign Language Learning

მორალიშვილი სოფიო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Educational material: ten years of experience in funded health education research & practice

ნიკოლაიდოუ მარია


აბსტრაქტი   

New Instructional Technology For Distance Education Based On Cognitive Prototypes

რიჟოვი ალექსეი, პოპოვი ანდრეი


აბსტრაქტი   

Intonation difficulties in non-native languages

რუსაძე ირმა, ყიფიანი სოფიო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Teaching Public Affairs: Social and Technological Innovations

სახამბერიძე მერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Digital Media in Language Teaching and Learning: New Challenges and Opportunities

სიზენკო ანასტასია


აბსტრაქტი   

მხატვრული ტექსტის კითხვის სწავლება ფილოლოგიური ანალიზის მეთოდით

სიჭინავა ნელი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The Role of Quality Assurance in Provision of Conventional Requirements for Maritime Education and Training

ქურშუბაძე ნინო, ბეჟანოვი ზურაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

თანამედროვეობა და სასწავლო მიდგომები

შავლაყაძე ნანა, ალავიძე ნატო, ფხაკაძე ირინე, შელია გულნარა, ვალიშვილი თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კლინიცისტის თვალით დანახული PBL სესია

შავლაყაძე ნანა, ფხაკაძე ირინე, შელია გულნარა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქმიანი როლური თამაში - ცოდნისა და კომპეტენციების შეძენის ეფექტური საშუალება

შარაბიძე ნანა, შარაბიძე მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Teaching for Tomorrow – Flipped Classroom

ჩხობაძე იზოლდა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

PROBLEM - BASED LEARNING (PBL) IN ASTANA MEDICAL UNIVERSITY: EXPERIENCE OF IMPLEMENTING

ხამჩიევი კურეიშ


აბსტრაქტი   

ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე სასწავლო პროცესში

ჯანელიძე გულნარა, მეფარიშვილი ბადრი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სასწავლო სტუდენტური გაზეთის გამოცემა

ჯიქია ნათია, ჩარკვიანი ნუნუ


აბსტრაქტი   ნაშრომი