სექცია:

ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო განვითარების ანალიტიკური მიმოხილვა

ბეჟანოვი ზურაბი, მიქელაძე თამილა, როდინაძე სვეტლანა, აბაშიძე მედეა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Role of Universities in the Regional Development

გეგეჭკორი დავით, ღავთაძე გიორგი


აბსტრაქტი   

Important Aspects of EU-funded Projects’ Implementation: David Tvildiani Medical University PACT Framework Experience for Partner Country Consideration

თაბაგარი ნინო, ნადარეიშვილი ილია, მაზაიშვილი ნინო


აბსტრაქტი   

The Universities we Need - Long way of Aligning Georgian Universities with Bologna Process

ფურცხვანიძე მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Innovation in Georgian Higher Education – Implementation of Joint Programme

ფხაკაძე ირინე, გეგეჭკორი დავითი, პერტაია თამარი


აბსტრაქტი   

ინტერნაციონალიზაციის საკითხისათვის და კულტურათა დიალოგი ფილოლოგიურ სწავლებაში

ქიმერიძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მულტიკულტურული განათლების ზოგიერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი

ქურდაძე ირმა, ჟუჟუნაძე თეონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი