სექცია:

სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია

The Problems of First Language Interference in the Process of Teaching Second Languages

არჩვაძე ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება სტუდენტებთან

ბალანჩივაძე იაგორი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Engaging Students While Teaching Discourse Analysis (Educational Discourse)

გრძელიძე ირმა, ფხაკაძე ნინო


აბსტრაქტი   

Georgian Language Interference in Teaching English Grammar

ზვიადაძე ნათია


აბსტრაქტი   

The Challenges of Teaching and Research in Simultaneous Interpreting

ზიობრო-შტრზეპეკ ჯოანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Research based Learning organization important Aspects in DTMU Medical Degree program

თაბაგარი სერგო, თალაკვაძე თამარი, ცაგარეიშვილი პაატა


აბსტრაქტი   

Developing A Research-Based Master's Program in Natural Sciences

კულიკოვა ნინა, ჯაფარიძე თამარი, ბათიაშვილი ნინო


აბსტრაქტი   

Teaching Oral Communication Strategies: Effects and Possibilities

ნიჟარაძე ნინო, დოღონაძე ქეთევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის სპეციალისტების მომზადებაში მეცნიერების, პრაქტიკისა და სასწავლო პროცესის ინტეგრაცია

ხასაია იზოლდა


აბსტრაქტი   ნაშრომი