საკონტაქტო ინფორმაცია

კონფერენციის ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

საკონტაქტო პირი: ირმა გრძელიძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

მისამართი:საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59

ელფოსტა: HENTI@atsu.edu.ge