ძიემიანი კატარზინა

პედაგოგი, კროსნოს სახელმწიფო კოლეჯი, კროსნო, პოლონეთი

The challenges of intercultural communication in the Global Understanding classroom.

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper