შავლაყაძე ნანა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შელია გულნარა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვალიშვილი თამარი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

თანამედროვეობა და სასწავლო მიდგომები

Modernity and Teaching Approaches

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

შავლაყაძე ნანა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შელია გულნარა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კლინიცისტის თვალით დანახული PBL სესია

PBL Session Viewed through the Eyes of a Clinicist

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

შარაბიძე ნანა

დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შარაბიძე მაია

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საქმიანი როლური თამაში - ცოდნისა და კომპეტენციების შეძენის ეფექტური საშუალება

Role-Playing Game - Effective Possibility Of Acquisition Knowledge And Competences

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

შერვაშიძე გული

პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მამულაძე ნანი

ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ბერიძე ია

დოქტორანტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მეხსიერება: აზრის უშუალო მონათესავე თუ ცოდნის ილუზია?

Memory: The Direct Relation with Thinking or Knowledge Illusion?

(განათლების ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

Abstract

სტატია  

შიკო ჰასან

პედაგოგი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების კოორდინატორი, ბირმინგემის უნივერსიტეტი, ბირმინგემი, ბრიტანეთი

The Multimodal, the Authentic, and the EAP

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

Paper  

შონია ნანა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

აკადემიური პერსონალის გადამზადების მიზანშეწონილობის შესახებ

About the Expediency of Training Academic Staff

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

სტატია