დეისაძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კირთაძე შალვა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ტესტის შედგენის ზოგადი პრინციპები

General Principles of Language Test Design

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

დემეტრაძე ნინო

ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ქურდაძე ეკატერინე

ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Intergrating Technology into the Language Teaching

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

დემირჩი ადემი

განათლების მენეჯმენტის მაგისტრი, ., ., თურქეთი

დოღონაძე ნათელა

პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

Changes in Quality Standards of Higher Education in Georgia and Turkey since 2005

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

Paper  

დემჩენკო ვიქტორია

პედაგოგი, ზაპოროჟიეს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ზაპოროჟიე, უკრაინა

Formalization of Knowledge Based on Ontologies in the Pharmaceutical Branch

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract