გეგეჭკორი დავით

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ღავთაძე გიორგი

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Role of Universities in the Regional Development

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

გველესიანი ელისო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ახალი სასწავლო სტრატეგიები ტურიზმის ეკონომიკაში

New Teaching Strategies In Tourism Economics Based On Educational Technology

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

გოგონაია ირინა

პროექტების განყოფილების უფროსი / პროფესორი, ხელნაწერთა ეროვბული ცენტრი / სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ელიზბარაშვილი ელიზბარი

პროფესორი / საერთო-საუნივერსიტეტი ლაბორატორიის დირექტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შინაარსის შემუშავების საკითხისათვის (მასწავლებლის მომზადების კონცეფციის ფარგლებში)

On the Issue of Content Development of Laboratory Practical Work in the Chemistry Teaching Methodology (within a framework of teacher training concept)

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

სტატია  

გოგოჩაიშვილი სოფიკო

პედაგოგი, თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, თბილისი, საქართველო

პროფესიული ორიენტაცია, როგორც მნიშვნელოვანი მოტივატორი უმაღლესი განათლების პროცესში

Professional orientation as an important level before to choose the final profession

(განათლების ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები)

Abstract

სტატია  

გოქტუ რამაზან

დოქტორანტი, პედაგოგი, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

AUTHORIZATION PROCESS OF SCHOOLS IN GEORGIA

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

Paper  

გრძელიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ყიფიანი ირმა

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Peer Review and Observation of Academic Practice - Key Strategy for Assuring Quality of High Education

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

გრძელიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Engaging Students While Teaching Discourse Analysis (Educational Discourse)

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract