ბალანჩივაძე იაგორი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება სტუდენტებთან

Planning and Executing Research with Students

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ბარათაშვილი მერაბი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საავტომობილო გზების პროექტირების და მშენებლობის სწავლებისას გამოყენებული ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები

Teaching Innovative Methods to the students of Technical Faculties

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ბასილაძე იმერი

პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ლექციის ადგილი და მნიშვნელობა უმაღლეს სასწავლებელში და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა

Place and Meaning of Lectures in Higher Education Institutions and Maintenance of their Quality

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ბაჰადიროვი მუჰამედფოიკი

უფროსი მასწავლებელი, ტაშკენტის ვესმისტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ტაშკენტი, უზბეკეთი

სევასტიანოვა ანა

მკვლევარი, ტაშკენტის ვესმისტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ტაშკენტი, უზბეკეთი

Introduction of Blended Learning Practices in Undergraduate Higher Education

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

ბეჟანოვი ზურაბი

პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

მიქელაძე თამილა

ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

როდინაძე სვეტლანა

, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

აბაშიძე მედეა

ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის არსებული მდგომარეობისა და სამომავლო განვითარების ანალიტიკური მიმოხილვა

An Analytical Review of Prospective Development of Georgian Maritime Terminology

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

სტატია  

ბერაძე მაია

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოსეშვილი თამარი

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მათემატიკის კურიკულუმების მოდერნიზება საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სპეციალობათა სწავლებისათვის ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით

Modernization of Mathematics Curricula for Engineering and Natural Sciences by using the new educational technologies

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

ბილოუსი მარია

უფროსი მასწავლებელი, ზაპოროჟიეს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ზაპოროჟიე, უკრაინა

NEW TECHNOLOGY IN TEACHING SPECIAL TRAINING (MILITARY PHARMACY) TO PHARMACISTS IN INTERNSHIP

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

ბუჭუხიშვილი მამული

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

აკადემიური მაჩვენებლების ანალიზი ტექნოლოგიების გამოყენებით

Analysis of Academic Progress by Using Appropriate Technologies

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია