სექცია:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები

პროფესიული განათლების როლი ტურიზმის (სტუმართმასპინძლობის) სფეროში

ბერიძე ზაირა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამრეწველო დარგებისათვის პროფესიული კადრების მოსამზადებელი პროგრამების მოდულური მეთოდოლოგიით განხორციელების რეკომენდაციები

გრძელიძე მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Administration of Modular and Vocational Programs in Higher Educational Institutions (Challenges and Perspectives)

გრძელიძე ირმა, ბარათელი ნათელა, დურული ციური


აბსტრაქტი   

„პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები“, როგორც ზოგადი სავალდებულო მოდული პროფესიული განათლების მოდულურ პროგრამებში

ეძგვერაძე ლელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინკლუზიური პროფესიული განათლება - პრობლემები და პერსპექტივები

თოიძე მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მოდულური პროგრამის შესაბამისობა და პერსპექტივები

თურქაძე ციცინო, ბოჭოიძე ინგა


აბსტრაქტი   

Dual education in Georgia

კვინიკაძე თამთა


აბსტრაქტი   

Determinants of Internally Displaced Persons’ Employment Status: Case of Georgia

ოშხერელი ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სკოლა, როგორც პროფესიის დაუფლების ადგილი

საბაური თინათინი


აბსტრაქტი   

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: პრაქტიკული განხორციელების პრობლემები და პერსპექტივები

სვანაძე სერგო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სწორად არჩეული პროფესია წარმატებული საქმიანობის საწინდარია

სილაგაძე დალი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სკოლამდელი პროფესიული განათლების დანერგვა და გამოწვევები

ქობულაძე ნატო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამეანო პრაქტიკა და განათლება: გამოწვევები და შესაძლებლობები

შელია გულნარა


აბსტრაქტი   

მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა

ციხისელი ქეთევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პროფესიული პროგრამების განხორციელება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თანხლები პრობლემები

ჭკადუა შალვა


აბსტრაქტი   

ეფექტიანობის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

ხოზრევანიძე ნონა


აბსტრაქტი   

საექთნო განათლება საქართველოში

ჯღარკავა მედეა, ეკალაძე ეკა


აბსტრაქტი