სექცია:

მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL)

მორალის თეორიები ჯ. დიუის მიხედვით

ახვლედიანი მაია, ორჯონიკიძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The impact of professional development teaching practices and quality teaching at Higher Education institutions in Kosovo

ბიკაჯი არბერორე, ბერიშა ფატლუმე, ვულა ედა


აბსტრაქტი   

The Effect of CELTA Course on English Teacher`s Professional Development

გოქტუ რამაზან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

A student-centered Approach Teaching Language Area Studies

გრძელიძე ირმა, ონიანი ეკატერინე


აბსტრაქტი   

Blogging in Teaching English in Georgia

მორალიშვილი სოფიო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Defining the Concept of School Leaders – Reflections on Policy and Practice (Case of Georgia)

ფარჯანაძე ნიკოლოზ


აბსტრაქტი   

P4C in Action

ჩაჩანიძე ზინაიდა, რუსაძე ირმა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Predictive Factors for Online Aggression: A Pilot Study

ჯორჯი ჯეფერსონი რ.


აბსტრაქტი