სექცია:

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში

Introduction and Research of Multicultural Education Aspects in Higher Education Institutions of Georgia (on the example of Sokhumi State University)

ახალაძე ლია, შინჯიაშვილი თამარ


აბსტრაქტი   

ინტეგრირებული სამედიცინო სასწავლო გეგმის უპირატესობა და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში მისი განხორციელების პრობლემები

ახვლედიანი ლეილა


აბსტრაქტი   

Innovations of Teaching Process Relating to Growing Use of Internet and IT Technologies on the International Market

ბოჭორიშვილი ნინო, ბოჭორიშვილი ირაკლი, ლომსაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეფექტური სწავლების მეთოდები სასწავლო დისციპლინაში ტურიზმის მენეჯმენტი

გველესიანი ელისო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Teaching English Idioms at the University Level

გიგაური ანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა: ხელნაწერი მემკვიდრეობის საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირების ეფექტური საშუალება

გოგონაია ირინა, კეკელია ვლადიმერ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ორგანული ქიმიის ექსპერიმენტული ამოცანა ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შინაარსში (კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე ორიენტირებული მიდგომა)

გოგონაია ირინა, ელიზბარაშვილი ელიზბარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Technology Enhanced Assessment

გორგოძე ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესში სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება

დიასამიძე მზია, ტაკიძე ირმა, ღვინჯილია ცირა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ადიტიური ტექნოლოგიის განვითარების პერსპექტივები

დუმბაძე ნათელა, დიასამიძე თენგიზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამედიცინო განათლების სფეროში არსებული პრობლემები და თანამედროვე გამოწვევები - „ნეუ ვიჟენ უნივერსიტეტში“ პრობლემურ სწავლებაზე დაფუძნებული მეთოდის (PBL) განხორციელება

ვალიშვილი თამარ, საგანელიძე ხათუნა, კერესელიძე დავით


აბსტრაქტი   

ბუღალტრული აღრიცხვის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

ვაშაკიძე ნათელა, მაღლაკელიძე დეზდემონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Basics of Flipped Classroom

ვაწაძე ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სასწავლო პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობისა და გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი

ზივზივაძე-ნიკოლეიშვილი მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს

თურმანიძე თემური, ფუტკარაძე გურამი, შუბლაძე ზაზა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

აქტუალური მიდგომები და ენის ტექნოლოგიები თარგმანმცოდნეობის სასწავლო პროგრამებში

კაპანაძე ნუნუ, ქიმერიძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სოციალური ქსელები და საგანმანათლებლო პროცესი

კუპრაშვილი თენგიზ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Features of Language Acquisition Strategies and Their Role in Maritime English Learning and Teaching

მიქელაძე თამილა, ბეჟანოვი ზურაბ, როდინაძე სვეტლანა, ზარბაზოია ქრისტინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Effective Organizational Communication in Education

ნაიმოგლუ თუგბა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ახალი ტექნოლოგიები სწავლებისა და სწავლის პროცესში

სვანიძე რამაზ


აბსტრაქტი   

გლობალური საინფორმაციო ქსელისა და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა/სწავლების პროცესში

ფხაკაძე მანანა, თაბაგარი მარიეტა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პროგრამირების გაკვეთილების დანერგვა ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე

ქარქაშაძე მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინტერნეტისა და სოციალური ქსელის გამოყენების მნიშვნელობა საგანმანათლებლო პროცესში

შენგელია ნანა, შონია ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინფორმაციული ტექნოლოგია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში: პრობლემები, ამოცანები და შესაძლებლობები

ჯანელიძე გულნარა, მეფარიშვილი ბადრი


აბსტრაქტი   ნაშრომი