სექცია:

კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები

პედაგოგიური პრაქტიკა დაწყებითი განათლების სპეციალობაზე

ბუჭუხიშვილი მამული


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Challenges in Higher Education - Ombudsman Position at Universities of Georgia, Azerbaijan and Ukraine

გეგეჭკორი დავით, დემეტრაძე თამთა


აბსტრაქტი   

თანამედროვე მეთოდების გამოყენება საზღვაო ინგლისური ენის სწავლებისას

დუმბაძე სოფიკო, ფუტკარაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Teaching Module Syllabuses’ Counting System Design for the Integrated Learning Courses

ვადაჭკორია რუსუდან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

An Interdisciplinary Master’s Degree Program in the Field of Power Industry: Challenges and Opportunities

ზივზივაძე ომარი, ცხაკაია ქეთევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Modern Methodology in Language Teaching and Successful Engagement at the Job Market

თოფურია ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Success – a Result of the Combined Activity of Certain Mechanisms and the Effort of its Introduction in a Mathematical Formula

კირთაძე შალვა, ბარათაშვილი მერაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The Readiness for the Multicultural Education: A Comparative Analysis

კოსტავა მარიამ, ბაკურაძე ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სწავლა/სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდები ეკოლოგიაში

ლომთათიძე ნინო, ალასანია ნარგიზ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Challenging and Perspective - Curriculum Design at Akaki Tsereteli State University

ნაიმოგლუ ადემ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Conducting Research Underlies the Education and Learning of the Teachers and Students

როზბანი საიდ, ალიმი მანადანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი -საგანმანათლებლო სივრცეში ზოგადი ერთიანი ნორმების შესახებ

სვანაძე სერგო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Modern Tendencies and Development of Navigation System

ფუტკარაძე მარინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Perception Peculiarities of Monitoring and Assessing Individual Work From Teacher’s and Student’s Perspective

შავერდიანი მარგარიტა


აბსტრაქტი   

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ელექტრონული ტესტები

ხასაია იზოლდა, ჭუმბურიძე მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კომპიუტერული ქსელების პროტოტიპების შექმნა პროგრამა Cisco Packet Tracer-ის საშუალებით

ხიმენკო ვლადა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The Role of International Relations in Improving Level of Course Teaching "Subtropical Cultures"

ჰასანოვი ზაურ


აბსტრაქტი   ნაშრომი