სექცია:

თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში

“Where” and at “What” Level Do the Graduates of Medical Program Gain Valuable Skills: Study on the Opinion of David Tvildiani Medical University Students

თალაკვაძე თამარ, თაბაგარი ნინო, თაბაგარი სერგო, ნადაშვილი ლელა


აბსტრაქტი   

კლინიკური განსჯა სამედიცინო გენეტიკაში

ნაგერვაძე მარინა, ქორიძე მარინა, ხუხუნაიშვილი რუსუდან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

MD Curriculum New Topics: Evidence Formation for Definition and Implementation

ნადარეიშვილი ილია, თაბაგარი ნინო


აბსტრაქტი   

პროფესიონალიზმის იდენტობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და მათ გამოხატვის შესაძლებლობა საბაკალავრო სამედიცინო განათლებაში

ნადაშვილი ლელა, ცაგარეიშვილი პაატა, თალაკვაძე თამარ, თაბაგარი ნინო


აბსტრაქტი   

ინოვაციური მეთოდები თანამედროვე სამედიცინო განათლებაში

ნურალიძე კახა, ჭედია სოფიო


აბსტრაქტი   

Basic Radiation Protection Education and Training for Medical Professionals; Georgian Experience and Future Perspective

სანიკიძე თამარი, ორმოცაძე გიორგი, ნადარეიშვილი დავით


აბსტრაქტი   

Objectively Structured Practical Exams (OSPEs) in Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy (TMA)

სეფაშვილი აკაკი, შიუკაშვილი ნინო, ლომაშვილი ცისანა, გაიხარაშვილი თამარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Daily Challenge - a Medical Student and Learning Environment

შავლაყაძე ნანა, შელია გულნარა, ფხაკაძე ირინე, ალავიძე ნატო


აბსტრაქტი   

Self- and Peers-Assessment of Students in PBL: Comparability with Tutors Assessment and Benefit for the Future Professional Progress.

ცაგარეიშვილი პაატა, თალაკვაძე თამარ, თაბაგარი ნინო


აბსტრაქტი