სექცია:

ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში

The Role of Technology in Educational Innovation

დაფოლასი ჯორჯი


აბსტრაქტი   

Business Schools in a time of changes: How to ensure relevance?

მეილარდი ჟან-ბატისტ, ტერასსე ქრისტოფერ


აბსტრაქტი   

Universities between Education and Research

მილანი პოლი


აბსტრაქტი   

AUN-QA - an Effective Framework for Improving Higher Education Quality in Southeast Asia Case Study: Viet Nam National University Ho Chi Minh City

ნგუიენ ქუოქ ჩინი


აბსტრაქტი   

Quality Assurance of United Kingdom Higher Education

სმოლმენი რეიფი


აბსტრაქტი   

საქართველოს უმაღლესი განათლება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში

ღლონტი ლიკა


აბსტრაქტი