ჰასანოვი ზაურ

პროფესორი; აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, ., აზერბაიჯანის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, განჯა, აზერბაიჯანი

The Role of International Relations in Improving Level of Course Teaching "Subtropical Cultures"

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

Paper