ხასაია იზოლდა

ასოცირებული პროფესორი / დეკანის მოადგილე, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სტუროდი ანი გრი

ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნორვეგიის უნივერსიტეტი, ტელემარკი,

სასტუმროს მომსახურების ხარისხის კვლევა იმერეთში

Research of Hotels Service Quality (Imereti)

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

ხასაია იზოლდა

ასოცირებული პროფესორი / დეკანის მოადგილე, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჭუმბურიძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ელექტრონული ტესტები

Electronic tests for assessment of students’ knowledge

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

ხითარიშვილი ნინო

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემების განვითარების კოორდინატორი, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო

ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმები პროფესიულ განათლებაში: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები

External Mechanisms of Quality Assurance in Vocational Education: Challenges and Prospects for Development

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract

სტატია  

ხიმენკო ვლადა

პედაგოგი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, პროფესიული კოლეჯი "ბლეკსი", ბათუმი, საქართველო

კომპიუტერული ქსელების პროტოტიპების შექმნა პროგრამა Cisco Packet Tracer-ის საშუალებით

Prototyping Networks Using an Emulator Program Cisco Packet Tracer

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

სტატია  

ხოზრევანიძე ნონა

პედაგოგი, სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა, წმიდა ტბელ აბუსელიძის უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ეფექტიანობის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

A program to Support Implementation of Efficiency

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract