ჭკადუა შალვა

ასოცირებული პროფესორი; ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

პროფესიული პროგრამების განხორციელება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თანხლები პრობლემები

Professional Programs at Jacob Gogebashvili Telavi State University and the Concomitant Problems

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract