შავერდიანი მარგარიტა

ასოცირებული პროფესორი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი; სარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ვანაძორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვანაძორი, სომხეთი

Perception Peculiarities of Monitoring and Assessing Individual Work From Teacher’s and Student’s Perspective

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)

Abstract

შავლაყაძე ნანა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შელია გულნარა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი; დეკანი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი; აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი, სტომატოლოგიისა და ფარმაციის დეპარტამენტი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Daily Challenge - a Medical Student and Learning Environment

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)

Abstract

შელია გულნარა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სამეანო პრაქტიკა და განათლება: გამოწვევები და შესაძლებლობები

Midwifery Practice and Education: Challenges and Opportunities

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)

Abstract

შენგელია ნანა

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შონია ნანა

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ინტერნეტისა და სოციალური ქსელის გამოყენების მნიშვნელობა საგანმანათლებლო პროცესში

Importance of Using of the Internet and Social Network in Education

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

სტატია  

შიკო ჰასან

უფროსი კოორდინატორი, ბირმინგემის საერთაშორისო აკადემია, ბირმინგემის უნივერსიტეტი, ბირმინგემი, ბრიტანეთი

Moral Management: Employee Relations - Recruitment & Retention

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)

Abstract