ყურშუბაძე ნინო

ISO - სტანდარტის სამსახურის უფროსი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ჯაყელი ლევან

ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

Maritime Education to Face the 21st Century Challenges In BSMA Experience

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

Paper  

ყურშუბაძე ციური

პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბექირიშვილი მაყვალა

ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

საინჟინრო გრაფიკის სწავლების აუცილებლობა საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში

Necessity of Engineering Graphics Teaching at Secondary School

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)

Abstract

სტატია