მეილარდი ჟან-ბატისტ

მენეჯერი, სერთაშორისო პროექტების დეპარტამენტი, მართვის განვითარების ევროპული სააგენტო, ბრიუსელი,

ტერასსე ქრისტოფერ

მარკეტინგის დოქტორი, პროფესორი, მართვის განვითარების ევროპული სააგენტოს დირექტორი, სერთაშორისო პროექტების დეპარტამენტი, მართვის განვითარების ევროპული სააგენტო, ბრიუსელი,

Business Schools in a time of changes: How to ensure relevance?

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

მილანი პოლი

დეკანი, პროფესორი, ხელოვნების ფაკულტეტი, მასარიკის უნივერსიტეტი, ბრნო, ჩეხეთი

Universities between Education and Research

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)

Abstract

მინდაძე ომარი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ოსიპოვა კაროლინა

დოქტორანტი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ელექტრონული თვალთვალის კონტროლი, როგორც საპოლიციო რეგულირების სამართლებრივი პრობლემა

Electronic Tracking Control as a Police Regulation of the Legal System

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

სტატია  

მიქელაძე თამილა

ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეჟანოვი ზურაბ

პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

როდინაძე სვეტლანა

ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ზარბაზოია ქრისტინე

ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

Features of Language Acquisition Strategies and Their Role in Maritime English Learning and Teaching

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)

Abstract

Paper  

მორალიშვილი სოფიო

ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Blogging in Teaching English in Georgia

(მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL))

Abstract

Paper  

მუშკუდიანი ზურაბი

მოწვეული სპეციალისტი; დოქტორი; ინგლისური ენის პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი; ქუთაისის საკრებულო; საჯარო სკოლები: 3, 17, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Content and Language Integrated Learning (CLIL) as a Post-modern Educational Paradigm

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)

Abstract

Paper