დაფოლასი ჯორჯი

ასოცირებული პროფესორი, კომპიუტერული მეცნიერების დეპარტამენტი, მიდლსექსის უნივერსიტეტი, ლონდონი, ბრიტანეთი


The Role of Technology in Educational Innovation

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)


Introduction and aim: Educational innovation comes in many shapes, as scholars attempt to come up with modern pedagogies, introduce new learning techniques and experiment with alternative instruction paradigms. Technology enhanced learning has been for years a field defined as the crossroad of the education and computing disciplines. The keynote discusses cases of educational innovation and briefly considers current trends of technology use in higher education. Emphasis is given on the role of technology in achieving innovation in the education sector. The keynote also shares on experiences from a range of topics including education 2.0, social learning networks, immersive learning environments and learning analytics.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: Educational innovation, modern pedagogies, Technology enhanced learning, technology higher education