სანიკიძე თამარი

პროფესორი, სამედიცინო ფიზიკისა და ბიოფიზიკის დეპარტამენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ორმოცაძე გიორგი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო

ნადარეიშვილი დავით

ბიოლოგიის დოქტორი; დირექტორი, რადიობიოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო


Basic Radiation Protection Education and Training for Medical Professionals; Georgian Experience and Future Perspective

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)


Introduction and aim: The level of knowledge provided by the Tbilisi State Medical University (TSMU) standard curriculum modules in 'Medical physics' and 'Radiation risk estimates' was assessed as was the learning outcome of modern standards elective course in 'Radiation protection'.

Research methodology: Two groups of medical students were examined: Group 1: 5 y students, participants in elective course 'Radiobiology and radiogenic health risk' and Group 2: 1-2 y students, participants in winter and summer schools. Students were tested before and after training courses with the same tests questionnaire.

Results and implications: The results of the tests showed the necessity for improvement of the educational curriculum. The changes needed are the inclusion of a basic radiobiological course in the curricula of the faculty of medicine and expansion of the medical physics course through a more detailed presentation of medical imaging methods.

Conclusion: The changes needed are the inclusion of a basic radiobiological course in the curricula of the faculty of medicine and expansion of the medical physics course through a more detailed presentation of medical imaging methods.

Keywords: radiation protection, Medical physics, curriculum, radiation risk estimates