მილანი პოლი

დეკანი, პროფესორი, ხელოვნების ფაკულტეტი, მასარიკის უნივერსიტეტი, ბრნო, ჩეხეთი


Universities between Education and Research

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)


Introduction and aim: This presentation will be focused on two of the three main roles of universities as understood today: education and research. Both will be explored in depth and separately but the links between them will be treated as well. The Bologna heritage, the new challenges in education and research and the processes of quality assurance in education and research will be specifically in focus.

Also, strategies of education development and some issues and dilemmas of the educational work at universities (e.g. massification of tertiary education, study/work balance, technologies in education) will be discussed. Besides, attention will be paid to the strategies of research development at universities.

The themes will be illustrated by examples and cases based on author’s practice at Masaryk University and elsewhere.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: University, education, development, Bologna