თურმანიძე თემური

ასოცირებული პროფესორი, საინჟინრო ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ფუტკარაძე გურამი

ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

შუბლაძე ზაზა

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გემთმექანიკური დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს


Definition of Prolonged Concrete Firmness During Compression

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: Estimation of long-term strength, based on experimental research.

This article advises us extremely different calculating model for the definition of the prolonged concrete firmness. Absolutely new analysis method is invented for defining prolonged concrete firmness.

Research methodology: Experimental method, based on short-term trial.

Results and implications: The important result of the relationship is that it is practically possible to define prolonged firmness of different types of concrete by means of experimental data of definition of the concrete having the same content.

Conclusion: It is possible to determine long-term strength of different types of concrete by the means of concrete’s strength experimental data.

Keywords: ultimate strength, creepage, deformation, stress, resistance

სტატია