შავლაყაძე ნანა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შელია გულნარა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ფხაკაძე ირინე

ასოცირებული პროფესორი; დეკანი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ალავიძე ნატო

ასოცირებული პროფესორი; აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი, სტომატოლოგიისა და ფარმაციის დეპარტამენტი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


Daily Challenge - a Medical Student and Learning Environment

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)


Introduction and aim: Creating a student-centered learning environment is a demand of the time. Traditional training rooms with a lecturer standing at the board who tries to "transplant or implant" his/her own knowledge and experience in the minds of students looks so inadequate from the educational space of modern universities. In the past decades teaching-learning process was often conducted in the boring environment, students wishing to study quite often tried to get well-reasoned answers on a lot of interesting questions from professors in vain.

Time has made a big change in the field of education; creating student-centered learning environment has become a priority, where medical students will receive the necessary theoretical knowledge and practical skills, which are essential for the formation of a doctor.

The aim of our research was to study the learning environment at the Medical Faculty of ATSU.

Research methodology: To achieve this goal the survey was done among the students of the different medical educational programs at the Medical faculty of ATSU in 2016 and 2017. In the current academic year the survey was also conducted among the students of a new educational program "Medicine +PBL". The last survey involved 22 the so-called PBL students and 39 students of the medical higher educational program, 11 boys and 50 girls, aged 18-21. The survey was conducted using a variety of specially designed questionnaires; their academic performances were simultaneously studied as well.

Results and implications: Analysis of the obtained results showed that the students of "Medicine + PBL" were significantly (> 50 -60%) satisfied with the training program (knowledge-oriented studies, the assessment system), the teachers' professionalism, learning process (technology and literature access) and relationships (with each other and with the teachers / administration). This attitude was reflected in the answer of the question about choosing the right profession, where the vast majority of respondents (98%) confirmed the satisfaction of their own choice, and were not intending the revision. At the same time, students' positive attitude had a good impact on their academic performances (maximum attendance and academic performance is almost 80-95%).

Conclusion: With these results we can say that the learning environment around the students of "Medicine + PBL" maximally becomes closer to the so-called healthy learning environment recognized by modern standards, where established principles of mutual respect and collaboration promote the realization of a personal potential, development of skills, offering high-quality education that meets the requirements, which is free from ill-treatment and other improper attitudes towards the students. And all this actually creates a suitable environment for a full physical and spiritual development of a modern medical student.

Keywords: learning environment, PBL, Problem Based Learning, medicine