ყურშუბაძე ციური

პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბექირიშვილი მაყვალა

ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

საინჟინრო გრაფიკის სწავლების აუცილებლობა საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში


Necessity of Engineering Graphics Teaching at Secondary School

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)


Introduction and aim: The paper deals with necessity of engineering graphics teaching at secondary schools.

If engineering, (which lack nowadays is not only in Georgia) development is a background of development of our country, it is inadmissible to reject engineering graphics from school curriculum or putting it as elective course.

There is no possibility to create and develop logical thinking without speech. Speech is the proper person’s activity which is implemented in a proper situation with the use of language. The drawing performs the same functional purpose as the written speech performs in ideas sharing between people. Drawing and sketch, as its proper product, is the formal language, which contains integrity of the symbols, or the alphabet and the system of the arrangement of the construction using these.

High-quality education in engineering graphics should become the requirement of the modern science and engineering at the secondary and high schools.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: drawing, symbols, engineering graphics, education, graphics

სტატია