მეილარდი ჟან-ბატისტ

მენეჯერი, სერთაშორისო პროექტების დეპარტამენტი, მართვის განვითარების ევროპული სააგენტო, ბრიუსელი,

ტერასსე ქრისტოფერ

მარკეტინგის დოქტორი, პროფესორი, მართვის განვითარების ევროპული სააგენტოს დირექტორი, სერთაშორისო პროექტების დეპარტამენტი, მართვის განვითარების ევროპული სააგენტო, ბრიუსელი,


Business Schools in a time of changes: How to ensure relevance?

(ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში)


Introduction and aim: As Business Schools are going through hard times, the article deals with how they ensure heir relevance and meet the challenges in a more and more uncertain environment.

Research methodology: Presentation of BSIS

Results and implications: Impact of Business Schools.

Conclusion: While preparing good and efficient managers is the first goal that springs to mind, the contribution of Management Schools goes much beyond this aspect as they are a key element to contribute to the transformation of People, Business and Society.

Keywords: Business School, manager, Management School