ჰასანოვი ზაურ

პროფესორი; აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, ., აზერბაიჯანის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, განჯა, აზერბაიჯანი


The Role of International Relations in Improving Level of Course Teaching "Subtropical Cultures"

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: Subtropical crop production is one of the leading branches of agricultural production. The aim of this study was to determine the role of international relations in improving the level of teaching of the course "Subtropical cultures". In the course of the research work were studied subtropical crop in different countries, in a special order - Georgia and Azerbaijan. Based on the results of the study, the following conclusions can be drawn: To raise the level of production, in addition to training highly qualified personnel, it is necessary to train mid-level specialists, necessary to strengthen attention of Georgia and Azerbaijan scientists on joint research projects, Exchange of qualified personnel, practical training, conducting training and production practice.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: crop production, subtropical crops, cultivation

სტატია