ხოზრევანიძე ნონა

პედაგოგი, სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა, წმიდა ტბელ აბუსელიძის უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ეფექტიანობის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა


A program to Support Implementation of Efficiency

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: Program implementation of the new education system. The subject matter of the proposed syllabi is the original, the latest arrivals. Educational process involves the teacher from teaching, learning and evaluation of new approaches.

Program module teacher's own effect (innovations readiness) to analyze the factors contributing to improve the quality.

Research methodology: Needs assessment, instruction, analysis, planning, discussions.

Results and implications: Success of the program for the implementation of effective training, which we toured in before and after authorization.

In advance of the training to better clarify the general proffessional education is the problem and the vision of the state, also gave us the opportunity to self-esteem: How can we conduct the work requirements.

Once the training courses conducted allowed us to specifically analyze the syllabi according to the activities to be implemented. It turned out positive results achieved in accordance with the performance priorities within the obtions of the review and assessment.

I especially favor the formation and methods of clear evidence of the results achieved by the student.

Activities targeted to the results of learning topics and teaching methods, the literature reference.

Conclusion: National Center for Educational Quality of the training has contributed to the implementation of cost-effective ways. The advice and recommendations based on personal experience of teaching practice I develop activities that will help me manage the student positive principles and strategies for the development of a child's educational process to make you feel uncomfortable.

The positive factor is that specific program resources in relation to the basic kindergarten.

Professional program mkhardatseram led me, as a teacher or news own effect implementation readiness to raise quality.

Keywords: professional, support, module, teacher, self effectiveness, quality