შელია გულნარა

პროფესორი, სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სამეანო პრაქტიკა და განათლება: გამოწვევები და შესაძლებლობები


Midwifery Practice and Education: Challenges and Opportunities

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: In this globalization era, a midwife's role is increasing in importance for women’s care worldwide. We aimed to explore midwifery students challenges in the clinical learning environment and define strategies to improve midwifery education and practice.

Research methodology: This is a qualitative study using the content analysis approach. The participants consisted of seventeen midwifery students and three midwife educators . The participants were selected through purposive sampling method and attended semistructured interviews and focus groups.

Results and implications: Midwifery students in Georgia are faced with many Problems. All challenges identified in this study affected the students’ learning in clinical setting. Midwifery education programs are competency-based and students gain clinical expertise through simulation, role play , other methods and not from direct patient contact in the company of an experienced preceptor who is appropriately certified. Clinical learning is a main part of midwifery education. Students’ exposure to clinical learning environment is one of the most important factors affecting the teaching-learning process in clinical settings. Data analysis also showed lack of well-established system of continuing education for midwifery personnel.

Conclusion: Thus, midwifery education needed to be reoriented to address these problems effectively , curriculum and standards of practice need to be evaluated periodically .An effort to extend the midwife's role is imperative. The laws related to midwives should be revised in regard to education, and practices, and needs the national examination for midwifery licensure , to qualify for international approval.It's necessary development and implementation of continuing education system to update and upgrade knowledge and skills of nursing and midwifery.

Keywords: midwifery, clinical learning, nursing, continuing education