მიქელაძე თამილა

ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეჟანოვი ზურაბ

პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

როდინაძე სვეტლანა

ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ზარბაზოია ქრისტინე

ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო


Features of Language Acquisition Strategies and Their Role in Maritime English Learning and Teaching

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: The English language as the most important language all over the world and respectively is represented as the major working language in many fields of professions. The language learners with strong literacy skills in English have success in social communications and the job market. Thus, promoting language learners and students’ literacy development in the English language is a key issue in the system of education. The presented paper provides an overview of the peculiarities of language learning strategies and their significant place in the process of language learning and teaching for foreign language learners and teachers (bringing the survey of the international conventional requirements for seafarers’ English language competence, based on the analysis of the International Maritime Organization-developed Model Course 3.17 “Maritime English”, the interviews with acting seafarers and crewing companies managers and the policy of Maritime English implementation at Batumi State Maritime Academy). The paper summarizes the background of language learning strategies, defines the concept of a language learning strategy, and outlines some main types of language learning strategies proposed by several researchers. The paper deals with the importance of the learning strategies for foreign language learners in order to improve the literacy skills in English and ensure appropriate success in both social communications and the job market.

Research methodology: Statistical, comparative.

Results and implications: Maritime English teaching strategy tuning to the skills-oriented study.

Conclusion: The main outcomes of the research provide the teachers of Maritime English with the strategies and policies of the conventionally oriented skills development.

Keywords: language learning strategy, target language, cognitive, metacognitive, socioaffective, self-efficacy, home languages, interests, motivation, learning effort, literacy learning

სტატია